พาณิชย์เปิดพืชเกษตรใช้นวัตกรรม “กระเทียมดำ” ต่างชาติออเดอร์ล้น

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กองทุน FTA หรือโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง หอมหัวใหญ่ และกระเทียม ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ จนสามารถปรับตัว พัฒนาการเพาะปลูกและพัฒนาการผลิตจนสามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากการที่มีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา หลังจากที่ไทยมีการเปิดเสรีทางการค้า ( FTA) และมีการลดภาษีนำเข้า

นางดวงพร กล่าวว่า การช่วยเหลือของกองทุนคือการพัฒนาหัวพันธุ์ปลอดโรค เกิดหอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่ง และหัวพันธุ์หอมหัวใหญ่และกระเทียมที่มีคุณภาพดี ช่วยลดต้นทุนด้านหัวพันธุ์ที่จะใช้ในการเพาะปลูก เพราะหัวพันธุ์มีความคงทนต่อโรคพืช ทำให้การเพาะปลูกมีผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่จากเดิม 3 ตัน เป็น 5 ตันต่อไร่

นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้นำนวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ๆด้วย โดยพัฒนาหอมหัวใหญ่เป็นหอมผงใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป แปรรูปกระเทียมด้วยความร้อนจนเนื้อกระเทียมมีสีดำ เรียกว่ากระเทียมดำมีสรรพคุณลดคลอเรสเตอรอลและมีฤทธิ์ต้นอนุมูลอิสระ

“หัวหอม หอมหัวใหญ่ และกระเทียมที่เกษตรกรผลิตได้ ตลาดให้การยอมรับ เพราะมีคุณภาพดี หัวใหญ่ ผลผลิตจึงสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศได้ ขณะที่สินค้าแปรรูปที่ใช้นวัตกรรม ทั้งหอมผง และกระเทียมดำ ยิ่งได้รับความสนใจจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกระเทียมดำ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลี และจีน มีความต้องการซื้อเป็นจำนวนมาก”

ที่มา มติชน