‘ฟางข้าว’ศิลปะกลางลาน ทุ่งกุลาร้องไห้ บูมเที่ยวร้อยเอ็ด ดันสู่แลนมาร์ค

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข้าว และข้าวใหม่ปลามันทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 1” ที่ลานปอเทือง เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

โดยนายวันชัย กล่าวว่า นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวร้อยเอ็ดดำเนินการตามนโนบายนายกฯ และสนับสนุนนโยบายท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์อย่างยั่งยืน นอกจากข้าวหอมมะลิ ร้อยเอ้ดยังมีมหาเจดีย์ชัยมงคล ปราสาทกู่กาสิงห์ ปราสาทกู่พระกู่นา บึงพลาญชัย เจดีย์หินทรายซึ่งในไทยมีแห่งเดียวที่วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ แต่ละปียังมีงานประเพณีวัฒนธรรม บุญเผวด งานสมนาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป(ลอยกระทง) งานบุญข้าวจี่ของดีโพธิ์ชัย งานบุญบั้งไฟพนมไพร งานปีใหม่งานกาชาด แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคอีสาน และร้อยเอ็ดยังมีสนามบินสะดวกแก่การเดินทาง

งานเทศกาลศิลปะจากฟางข้าวฯ เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงของชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ อ.ปทุมรัตต์ นำโดย นายธนิต พันธุ์หินกอง นายอำเภอปทุมรัตต์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและชาวนาได้ประชุมวางแผนเพื่อแสดงศักยภาพท้องถิ่นของชาวปทุมรัตต์

ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของชาวบ้านโดยนำฟางข้าวจากท้องทุ่งนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มาสร้างเป็นหุ่นฟางข้าว งานศิลปะขนาดใหญ่ สร้างเป็นหุ่นฟางควายบักตู้ หมายถึงควายตัวผู้เขาทู่ๆ และเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านบักตู้ หุ่นช้าง หุ่นคิงคอง และหุ่นไล่กามีความสูงกว่า 5 เมตร เพราะตั้งใจให้พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ตรงนี้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ผ่านไปมา และจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของดีจากชาวบ้านในท้องถิ่นโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ การแปรรูปอาหารจากปลาน้ำจืด และจังหวัดร้อยเอ็ดมีแผนจะสร้างเป็นแลนด์มาร์คข้าวหอมมะลิโลก ทำจุดพักรถให้นักเดินทาง นักท่องเที่ยว

นายธนิต พันธุ์หินกอง นายอำเภอปทุมรัตต์ กล่าวว่า เมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้ปี 2561 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน คณะทำงานอำเภอปทุมรัตต์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ จึงประชุมได้ข้อสรุปออกมาเป้นงานดังกล่าว โดยได้ไอเดียจากการออกแบบจากฟางข้างของนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ต้องขอบคุณนักศึกษาญี่ปุ่นที่ไปออกค่ายแล้วนำฟางข้าวมาทำเป็นหุ่น