กรมบัญชีกลาง ยัน ข้าราชการได้สิทธิเบิกค่ารักษาเหมือนเดิม แม้เปลี่ยนให้บริษัทประกันดูแล

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงแนวทางการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาข้าราชการว่า ยังอยู่ในขั้นตอนของการหารือกับสมาคมประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยในไทยเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท แทนกรมบัญชีกลาง เพื่อให้การบริหารเงินและการเบิกค่ารักษาพยายามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และขอยืนยันว่าสิทธิต่างๆ ของข้าราชการและครอบครัวกว่า 6 ล้านคนยังเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเบิกยังสามารถเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางได้

“ไม่อยากให้ข้าราชการกังวล หรือออกมาโจมตี ก่อนที่จะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการออกมา ยังเป็นเพียงการพิจารณาว่าสมควรจะดำเนินการหรือไม่ ถ้าใช้ระบบประกันจะมีผลดีผลเสียอย่างไร ถ้าไม่ดี อาจจะไม่ใช้ก็ได้ จะพยายามสรุปให้ได้ภายในปีนี้ ถ้าจะใช้น่าจะเป็นช่วงปี 2560”

นายมนัสกล่าวยอมรับว่า ที่ผ่านมาการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการยังมีรอยรั่ว มีการไปช้อปปิ้งยา หรือเวียนรับยามาจำนวนมากๆ แล้วนำไปแจกจ่ายให้ญาติ หรือนำไปขาย ทั้งนี้สามารถตรวจพบการทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัวแล้ว 11 ราย ได้ดำเนินคดีไปแล้ว 2 ราย อีก 9 รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน

“ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี พบว่าถึงเดือนสิงหาคม 2559 มียอดเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 6.4 หมื่นล้านบาท คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ 2559 จะเบิกจ่ายประมาณ 6.8 หมื่นล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้เมื่อ 3 ปีก่อนได้รับจัดสรรค่ารักษาพยาบาลไว้ 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งค่ารักษาพยายามที่สูงขึ้นเนื่องจากมีคนสูงอายุมากขึ้น และกรมบัญชีกลางได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีแพทย์แผนไทย การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต และการเบิกค่ารักษาทันตกรรม

 

ที่มา มติชนออนไลน์