พาสปอร์ตสิงคโปร์ทรงอิทธิพลอันดับ 2 ของโลก ท่องได้ทั่วแบบไร้วีซ่า ไทยติดอันดับ 64

Thai Passport

เดอะสเตรทส์ไทม์สรายงานว่า ผลการสำรวจจัดอันดับพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางของชาติใดที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก นั่นหมายความว่าสามารถใช้เดินทางผ่านเข้า-ออกประเทศต่างๆทั่วโลกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า จากการสำรวจใน 219 ประเทศและดินแดนทั่วโลกของเฮนลีย์แอนด์พาร์ทเนอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านถิ่นพำนักและสิทธิพลเมืองโลก เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มกราคมนี้ว่า พาสปอร์ตของสิงคโปร์ทรงอิทธิพลที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก สามารถใช้เดินทางเข้า-ออกประเทศต่างๆทั่วโลกโดยปลอดวีซ่าได้มากถึง 176 ประเทศ เป็นรองแค่เพียงพาสปอร์ตเยอรมนีที่ใช้ได้ 177 ประเทศ อันดับ 3 ได้แก่ พาสปอร์ตเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สวีเดน และอังกฤษ ที่ใช้เดินทางแบบปลอดวีซ่าได้ 175 ประเทศ อันดับ 4 ได้แก่ พาสปอร์ตออสเตรีย เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สเปน และ สวิตเซอร์แลนด์ ใช้ได้ใน 174 ประเทศ

พาสปอร์ตมาเลเซียอยู่อันดับ 12 ได้ 166 ประเทศ พาสปอร์ตบรูไนอันดับ 22 ได้ 153 ประเทศ ส่วนพาสปอร์ตไทยติดอันดับ 64 ได้ 73 ประเทศ พาสปอร์ตอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ อยู่อันดับ 72 ร่วมกัน ได้ 63 ประเทศ พาสปอร์ตลาวและเวียดนาม อยู่อันดับ 88 ร่วมได้ 47 ประเทศ พาสปอร์ตกัมพูชาอยู่อันดับ 86 ได้ 49 ประเทศ และพาสปอร์ตพม่าอยู่อันดับ 92 ได้ 42 ประเทศ โดยผลสำรวจนี้มาจากการประมวลข้อมูลที่ได้จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ที่เป็นฐานข้อมูลด้านการเดินทางที่ใหญ่ที่สุดในโลก