สนามบินดอนเมืองแนะเผื่อเวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง ในวันเด็ก

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ด้วยกองทัพอากาศได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ทั้งหมด 5 ช่วงเวลา ประกอบด้วย (1) เวลา 08.15-09.05 น. ระยะเวลา 50 นาที (2) เวลา 10.00-10.20 น. ระยะเวลา 20 นาที (3) เวลา 11.20-11.50 น. ระยะเวลา 30 นาที (4) เวลา 12.40 -13.30 น. ระยะเวลา 50 นาที และ (5) เวลา 14.30-14.50 น. ระยะเวลา 20 นาที ในส่วนการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทดม. เน้นย้ำในเรื่องการบริหารจัดการสถานที่

เพื่อบรรเทาความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสาร โดย ทดม. ได้จัดเจ้าหน้าที่ Airport Help เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่างๆ ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเวร สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ พร้อมทั้ง การเตรียมความพร้อมและ
เตรียมแผนรองรับเพื่อบรรเทาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับกองทัพอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สายการบิน และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ทดม. จึงใคร่ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมงในช่วงวันเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเด็กของกองทัพอากาศ สามารถใช้เส้นทางเข้าภายใน ทดม. เพื่อใช้บริการพื้นที่จอดรถยนต์ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ (1) ช่องทาง ทดม.7 – ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) (2) ช่องทาง ทดม.9 – ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) และ (3) สะพานเข้าคลังสินค้า – ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) โดยสามารถนำรถยนต์มาจอดได้โดยไม่คิดค่าบริการตามพื้นที่ ดังนี้ (1) บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะ ชั้น 2) ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 100 คัน (2) พื้นที่จอดรถยนต์ระหว่างคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 150 คัน

(3) พื้นที่จอดรถยนต์ตรงข้ามคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 60 คัน (4) ลานจอดรถยนต์คลังสินค้า 4 ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 150 คัน ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดรถเวียนรับ-ส่ง ไปยังบริเวณที่จัดกิจกรรม (กองทัพอากาศ) โดยมีจุดจอดรถเวียนที่ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น กับคลังสินค้า 3

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเวลาการบิน หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1192 ตลอด 24 ชั่วโมง