โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC) ปี 2561

 

        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจที่มีไอเดียสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี ไอที ซอฟต์แวร์ ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือต้องการต่อยอดธุรกิจของตนให้เติบโตอย่างยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC) ปี 2561 เพื่อรับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างโมเดลวางแผนธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การอบรมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ กิจกรรม workshop ในรูปแบบ Business Lab Boot Camp พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและแหล่งเงินทุน อาทิ สถาบันการเงิน ธนาคาร นักลงทุน ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ผู้ได้รับการพิจารณาเข้าอบรมจำนวน 30 ท่าน จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสิทธิประโยชน์มากมายจาก สวทช.


เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1514-5 หรือ 0 2564 7000 ต่อ 5544, 5546 หรืออีเมล [email protected]