ปัญหาเดิมๆ เมืองกาญจน์ลงดาบแพเปิดเพลงเสียงดัง หลังถูกร้องเรียนไม่หยุดหย่อน

เมื่อเวลา 22.30 น. ของวันที่ 10 ม.ค. นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นายอรรนพ โคกาอินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง น.ส.สโรชา คำแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก ร้อย อส. อ.เมืองกาญจนบุรีที่ 2 บูรณาการ ร่วมกับนายไชยพัทธ์ ภูริชัยวรนันท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี จนท.ทหารชุดร้อย รส. ร.29 พัน 2 ลงเรือเร็วออกตรวจสอบตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแพเปิดเพลงเสียงดังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ในลำน้ำแควน้อย จึงได้ไปซุ่มดูพฤติกรรมของแพลากล่องบริเวณดังกล่าว ที่มีการร้องเรียนเข้ามา

จากการตรวจสอบ “แพนายบิ๊ก” และ “แพนายหนุ่ม” ผลการตรวจสอบพบว่า ใช้เสียงดังเกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยโดยรอบแม่น้ำ ที่แพดังกล่าวล่องผ่าน อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 ข้อ 5 จึงดำเนินการทำบันทึกให้เจ้าของแพ ปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียงดังกล่าวนั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังไม่ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะดำเนินการสั่งปิดแพดังกล่าวตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 ข้อ 4 วรรค 2 ประกอบ ข้อ 5 พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน อันเป็นความผิดตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 15 ราย อีกด้วย