ปลัด สธ. สั่งทบทวนประกาศห้ามชาร์จแบตมือถือ ยันทำตามมาตการประหยัด ป.ป.ช.

จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานของวสาธารณสุขทั่วประเทศ เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งหนึ่งในข้อห้าม คือ “ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวมาชาร์จไฟในสถานที่ราชการ” จนต่อมาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนมีการแถลงอีกครั้งว่า ให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้กำลังพิจารณาสั่งให้มีการทบทวนประกาศดังกล่าว โดยเจตนาจะมุ่งเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานและทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้เคยหารือร่วมกับ ป.ป.ช.ซึ่งเดิมทีมีการพูดคุยกันว่าต้องมีมาตรการในการประหยัดพลังงานและในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่มือถือนั้นยังมีเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทางราชการหรือไม่ ซึ่งเดิมทีต้นเข้าใจว่ามีหนังสืออย่างเป็นทางการจากทาง ป.ป.ช.เพื่อสอบถามในรายละเอียดทำให้ทราบว่าเป็นการพูดด้วยวาจาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานขณะนี้จึงมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทบทวนร่างประกาศดังกล่าวอีกครั้ง ว่าข้อไหนทำได้จริง ข้อไหนจะกระทบบ้าง

รายงานข่าวจากผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การที่กระทรวงสาธารณสุขทราบแล้วว่าประกาศที่ออกมามีปัญหาในทางปฏิบัติ แต่ออกมาบอกว่าไม่ได้ห้ามเด็ดขาดขนาดนั้น เป็นเรื่องของวิจารณญาณ คิดว่ายังไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง เพราะประกาศที่ออกมามีผลบังคับใช้แล้ว ในท้ายประกาศยังระบุว่ามีโทษทางวินัยซึ่งต้องได้รับโทษชัดเจน และที่บอกว่าอยู่ที่วิจารณญาณนั้นแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน อาจจะเปิดช่องให้เกิดการกลั่นแกล้ง เพราะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจ ดังนั้น สิ่งที่อยากให้ผู้บริหารพิจารณาคือ ออกมาเป็นแนวทางให้ชัดเจน หรือไม่ก็ควรแก้ประกาศ หรือยกเลิกประกาศเดิมแล้วออกประกาศขึ้นมาใหม่ ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่มีความเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง