ตลาดปลาโด่งดังกรุงโตเกียว เปิดประมูลทูน่าปีใหม่ ราคา36ล้านเยน(คลิป)

ตลาดปลาสึกิจิที่โด่งดังของกรุงโตเกียวเปิดประมูลทูน่าปีใหม่เป็นการสั่งลาก่อนย้ายที่ ทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ขายได้ในราคา 36.45 ล้านเยน หรือประมาณ 10ล้านบาท