หนุ่มฟิสิกส์ ช่วยคำนวณ ชาร์จมือถือใช้เงินกี่บาท วอนให้หมอพยาบาลได้ใช้ไฟ(คลิป)

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก สำหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานของวสาธารณสุขทั่วประเทศ เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งหนึ่งในข้อห้าม คือ “ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวมาชาร์จไฟในสถานที่ราชการ” จนต่อมาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนมีการแถลงอีกครั้งว่า ให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ

โดยเพจ ฟิสิกส์แม่งเถื่อน ได้คำนวณค่าไฟจากการชาร์จมือถือว่า ต่อคนต่อเครื่องจะใช้ค่าไฟจำนวนกี่บาท โดยพบว่า 1 เครื่องถ้าชาร์จจนเต็มจะใช้เงิน 0.038 บาท หากชาร์จ 100 เครื่อง ต่อวัน เท่ากับ 3.8 บาท หากใช้ต่อปีเท่ากับปีละ 1,387 บาท ซึ่งเทียบกับการใช้ในการติดต่อสื่อสารก็ต้องคิดว่าคุ้มหรือไม่