“สมคิด”สั่ง ธ.ก.ส. กดดอกเบี้ย 7% ช่วยเกษตรกร

วันที่ 4 มกราคม 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมมอบนโยบายการทำงานปี 2561 มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม และมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ให้การต้อนรับ โดยระหว่างประชุมมอบนโยบายได้ให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังด้วย

นายสมคิด กล่าวว่า ต้องการให้อัตราดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส.ถูกลงจากปัจจุบันอยู่ที่ 7% ต่อปี โดยควรใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5% ต่อปี เพราะสินเชื่อของ ธ.ก.ส.มีเป้าหมายคือช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ซึ่งมีรายได้ ประสบปัญหาความยากจน ดังนั้น ธ.ก.ส.ควรคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่านี้ นอกจากนี้ อยากให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับบทบาทการทำงานเพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเข้มข้น เกษตรจังหวัดต้องปรับการทำงาน  ขณะเดียวกันก็ต้องให้เกษตรกรกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบ ธ.ก.ส. เข้าร่วมโครงการเพิ่มรายได้ของ ธ.ก.ส. ที่กำลังดำเนินการและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ หากไม่เข้าร่วมโปรแกรมอบรมก็ไม่ให้เงินตามบัตร