วธ.เผยคนไทยทั่วประเทศ-ทั่วโลก กว่า 20 ล้านคน ร่วมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมการศาสนา (ศน.) ว่าจากการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 เมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค.จนถึงเวลา 00.30 น.ของวันที่ 1 ม.ค.61 ซึ่ง วธ.ร่วมกับทุกกระทรวง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 200 หน่วยงาน จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามนโยบายของรัฐบาลในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้ธำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง เป็นการนับถอยหลังด้วยเสียงสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค.61 มีวัดที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี แบ่งเป็นวัดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 455 วัด วัดต่างจังหวัด 31,588 วัด
รวมวัดทั่วประเทศ 32,043 วัด นอกจากนี้ มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ระนอง สงขลา และสตูล

ทั้งนี้ ร่วมกับศูนย์ประสานงานที่กำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ จัดพิธี “สวดมนต์ข้ามปี ภาวนาทั่วโลก เพื่อสันติภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561” จำนวน 12 ประเทศ ได้แก่ วัดอาซากุสะ ประเทศญี่ปุ่น วัดเหมอัศวาราม ประเทศจีน วัดพระพุทธเมตตา ประเทศอินโดนีเซีย วัดพระธาตุหลวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วัดสวายปอแป ประเทศกัมพูชา วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ประเทศมาเลเซีย วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศศรีลังกา และอุทยานแห่งชาติ 104 แห่ง

ส่วนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามหลักศาสนาคริสต์ จัดที่อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก คริสตจักรวัฒนา 34 เขตวัฒนา คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ 5 เขตบางรัก คริสตจักรร่มเย็น เขตสวนหลวง คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เอกมัย 12 คริสตจักรจีนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เขตปทุมวัน และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เขตดุสิต, พราหมณ์-ฮินดูจัดที่โบสถ์เทพมณเฑียร, ซิกข์จัดที่วัดซิกข์พาหุรัด

นายวีระ กล่าวต่อว่า กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วธ. โดยกรมการศาสนา จัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2561 เป็นนี้เป็นปีที่ 13 ปี ซึ่งได้รับรายงานจากกรมการศาสนาว่าได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีทั้งประเทศ โดยได้ตั้งศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี 2561 ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศ

โดยจากการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ 20,683,146 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 4.75 เป็นที่น่ายินดี ที่การสวดมนต์ข้ามปีมีเด็ก เยาวชน ครอบครัว เดินทางมาร่วมสวดมนต์เพิ่มมากขึ้น เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญกับการสวดมนต์แทนการฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุของความรุนแรง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อีกทั้งวัดถือเป็นศูนย์กลางที่มีพร้อมทั้งสถานที่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เน้นสอดแทรกกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ นับเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย