ช็อก! ส่งท้ายปี ‘ลูกจ้างแอร์มิตซูบิชิ’ กว่า1,800คนถูกเลิกจ้างเหตุไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ลงตัว

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานราว 1,800 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดประกาศเรื่อง ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้าง โดยมี นายโนริคาสึ อิชิคาว่า ประธานบริษัท เป็นผู้ลงนาม ระบุว่า ตามที่สหภาพแรงงาน มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ประจำปี 2560 ตามหนังสือเลขที่ สมอท.058/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 ต่อบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ทำการเจรจาร่วมกัน 7 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติตกลงกันได้ ต่อมาสหภาพแรงงาน มิตซูบิชิ ประเทศไทย ได้แจ้งข้อพิพาทแรงงาน ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดหมายผู้แทนการเจรจาทั้งสองฝ่ายทำการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2560 รวม 10 ครั้ง แต่ผลการเจราจาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ขอใช้สิทธิปิดงานเฉพาะข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ โดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่นใดให้กับมวลชนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าข้อเรียกร้องจะตกลงกันได้ สำหรับลูกจ้างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องให้เข้าทำงานและได้รับค่าจ้างตามปกติ

นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เปิดเผยว่า สาเหตุของการที่บริษัทมีหนังสือปิดงานงดจ้างดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้ปรับโครงสร้างการปรับเงินเดือนใหม่ จากเดิมที่เคยให้ฐานเงินเดือนเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อคน ทำให้เมื่อลูกจ้างได้บวกลบค่าจ้างพบว่า การปรับโครงสร้างใหม่ไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนขึ้นแต่กลับทำให้เงินเดือนลดลง รวมถึงโบนัสที่เคยได้กลับไม่ได้ ทำให้ลูกจ้างราว 1,800 คน รวมตัวเรียกร้องต่อนายจ้างเพื่อขอเจรจาให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ซึ่งได้เริ่มเจรจาตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาจนถึงเดือนธันวาคม

“การเจรจาครั้งสุดท้ายคือ เมื่อคืนวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีข้อยุติ ทำให้ช่วงเช้าของวันนี้นายจ้างขอปิดงานงดจ้างลูกจ้าง โดยทั้งหมดเป็นฝ่ายผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ ประกอบเครื่องปรับอากาศของยี่ห้อมิตซูบิชิเพื่อส่งออก ซึ่งประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคมเป็นต้นไป ส่วนวันที่ 28 ธันวาคม ลูกจ้างไม่ต้องไปทำงาน แต่บริษัทยังจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายวัน ประกาศดังกล่าวทำให้ลูกจ้างไม่พอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องถูกเลิกจ้างงาน วันนี้พนักงานจึงได้รวมตัวกันประท้วงที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี” นายชาลี กล่าว