“วัดเสียวสวาท”ชื่อแปลกๆ-ชาวบ้านไม่กล้าทำบุญ

ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านกลางเจริญ ต.บลต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร ว่า มีวัดในหมู่บ้านชื่อวัดเสียวสวาท กำลังก่อสร้าง หอระฆัง แม้จะจำนวนเงินไม่มากแต่ก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ มีเฉพาะหมู่บ้านใกล้เคียง ในพื้นที่เท่านั้นที่ร่วมทำบุญ ลูกหลานที่ทำงานต่างจังหวัดร่วมทั้งกรุงเทพ ทำบุญผ้าป่ากฐินมาทอดถวาย ไม่เคยได้ถึงแสนบาทสักครั้ง ส่วนใหญ่เมื่อนำซองไปแจก คนที่รับซองมักสงสัยในชื่อว่า เสียวสวาท ทำให้แปลก ใส่มารายละ 10 บาท 20 บาทเท่านั้น

 

จึงเดินทางไปที่วัดดังกล่าว พบกับพระอาจารย์วีระพงษ์ อินทโชโต เจ้าอาวาส วัดเสียวสวาท บ้านกลางเจริญ หมู่ 9 ตำบลต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร เป็นวัดที่อยู่ติดกับลำห้วยปลาหาง ที่ไหลลงแม่น้ำยามและลงสู่แม่น้ำอูนและ ลำน้ำสงคราม ตลอดจนแม่น้ำโขง

201609232000178-20021113154942-696x463

พระอาจารย์วีระพงษ์ กล่าวเมื่อแจ้งว่าเป็นผู้สื่อข่าว จึงทักขึ้นก่อนว่า จะมาถามเรื่องชื่อวัดหากเดาไม่ผิด พร้อมกับเปิดเผยว่า วัดนี้มีพื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน เดิมตั้งอยู่หมู่บ้านโพนสว่าง ต.ต้นผึ้ง ต่มามีการแบ่งแยกหมู่บ้านการปกครองขึ้น อีก จึงขึ้นกับหมู่บ้านกลางเจริญ หมู่ 9 ต.ต้นผึ้ง ได้รับ เดิมมีกุฏิที่สร้างเขียนไว้ พ.ศ. 2463 และได้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันมีพระจำพรรษา 4 รูป

ทุกครั้งที่คนต่างจังหวัดหรือผู้ที่เดินทางผ่านหน้าวัด จะเห็นป้ายวัด ก็เกิดความสงสัย ว่าหมายความว่าอย่างไร และมักจะพากันลงมาถ่ายรูป เพราะเห็นว่าชื่อแปลกดี จึงได้เตรียมข้อมูลไว้ตอบกับญาติโยมที่มาถามแทบทุกวัน

หลายครั้งที่มีการทำบุญในวัดและหมู่บ้านก็มีคยรุ่นใหม่ๆ มาหาและบอกว่าเปลี่ยนชื่อวัดได้ไหมเพราะคนอ่านแล้วก็ไม่อยากทำบุญ บางคนลูกหลานที่ทำงานต่างจังหวัดหรือ กทม.เมื่อนำซอง ผ้าป่ากฐินไปแจก มักจะถูกสอบถาม ว่าทำไมชื่อแบบนี้ ทำให้พบว่า ใส่ซองทำบุญรายละ 10-20 บาทเท่านั้น และก็ไม่เคยได้เงินเข้าวัดเหมือนวัดอื่นเลย ที่กล่าวเพราะว่าสังเกตุเห็นมานาน

201609232000177-20021113154942-463x696

ต่อมาเคยคิดที่จะเปลี่ยนชื่อตามที่หลายคนบอก จึงได้นำเรียนกับทางผู้เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่คนรุ่นเก่าแก่เขาตั้งมาตั้งนานแล้ว และก็มีการประกาศในส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำไม่ได้ ซึ่งก็ยอมรับ ในแต่ละวันก็มีโยมเข้ามาถามทุกวัน ก็ต้องเตรียมคำตอบให้

สำหรับที่มาของชื่อวัดนั้น จากประวัติวัดตั้งอยู่ริมห้วยปลาหาง ที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพาน พอมาถึงตรงหลังวัด เป็นวังน้ำวน ชาวบ้านเรียก”กุดน้ำวน” น้ำจะลึก เล่ากันว่าตรงที่ดังกล่าวจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ เต่า ปู ปลา ตลอดจนจระเข้และพื้นที่ริมฝั่งน้ำ จะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียก”ต้นเสียว” ที่ขึ้นเป็นพุ่มไม้ ต่อมามีการตั้งวัดบริเวณท่าน้่ำ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นคนภูไท ที่มีภาษาพูดแตกต่างจากภาษาอื่น เมื่อมาถึงวัดจะมีความ”สวาทสะเวย” หมายความถึง ว่า สบาย ไม่ทุกข์ไม่โศกเศร้า จึงตั้งชื่อวัดนั้นตามต้นไม้ ว่าวัด”เสียวสวาท” ซึ่งคนรุ่นใหม่ก็แปลความไปในทางแปลกๆ

201609232000175-20021113154942-696x463

จะด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้คนมาทำบุญน้อยหรือไม่เข้าใจ เวลาญาติโยมหรือลูกหลานไปแจกซองทำบุญจึงไม่ค่อยมีคนทำบุญกัน เมื่อมีคนมาถามแล้วก็พากันหัวเราะเวลาอธิบาย อาตมาก็ไม่ได้อาย เพราะเป็นชื่อคนรุ่นเก่า ที่ท่านตั้งไว้ดีแล้ว แต่มาติดปัญหาด้านการพัฒนาเท่านั้น ตอนนี้สร้างหอระฆัง กำลังใกล้จะเสร็จแล้ว ใช้เงินไม่มาก แต่เมื่อนำซองบอกบุญไป ก็ได้ตามที่เล่ามา

ทั้งนี้ เจ้าอาวาสยืนยันว่าวัดเสียวสวาทไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องความรักหรืออะไรอื่นๆนั้นเป็นชื่อเฉพาะที่คนรุ่นก่อนเห็นว่าดีแล้วและก็ยืนยันว่าไม่เปลี่ยน แต่จริงๆแล้วเปลี่ยนไม่ได้ และชาวบ้านก็พอใจชื่อนี้ด้วย

ที่มา ข่าวสด