เซ่นทหารบุกจับปาร์ตี้!! สั่งเด้งผกก.เกาะพะงันเข้ากรุ ปล่อยจัดปาร์ตี้ชายหาดเดือนต.ค.

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภาค 8 ได้เซ็นคำสั่งเด้ง พ.ต.อ.สมชาย นพศรี ผกก.สภ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ไปประจำศปก.ตร.ภาค8 หลังปล่อยให้มีการจัดกิจกรรมปาร์ตี้ชายหาดในพื้นที่ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยหนังสือคำสั่งระบุ ตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 610/2560 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฎิบัติราขการและรักษาราชการแทน

ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 609 /2560 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อเทจจริง โดยมีการสงสัยว่า พันตำรวจเอกสมชาย นพศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส่วนบกพร่องต่อหน้าที่ ปล่อยให้มีการจัดกิจกรรมปาร์ตี้ชายหาดในพื้นที่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของรัฐบาลให้งดการจัดกิจกรรมบันเทิงตลอดเดือนตุลาคม 2560

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 72 ประกอบด้วย พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ

และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 ข้อ11(4) , ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฎิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฎิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะอธิบดี หรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการและรักษาราชการแทนดังนี้

1. พันตำรวจเอก สมชาย นพศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฎิบัติราชการที่ศูนย์ปฎิบ้ติการตำรวจภูธรภาค 8 เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 8 มอบหมาย โดยขาดจากบังคับบัญชาทางดำแหน่งเดิม และให้เดินทางไปรายงานตัวต่อผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 8 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

2. พันตำรวจโท สมัย พรมพากล รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ4 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ สสฎ.351

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พลตำรวจโท สรศักดิ์ เย็นเปรม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์