ของบ 1,200 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมัน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในขณะนี้ โดยเสนอให้มีโครงการพักชำระหนี้เงินต้นผู้ปลูกมัน 24 เดือน และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 3% โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการพิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์ โดยเสนอของบประมาณช่วยเหลือ 1,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ ก็จะมีโครงการส่งเสริมให้ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมัน วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ดอกเบี้ย 0.5% ซึ่งมีเกษตรผู้ปลูก 500,000 ครัวเรือน โดยการปล่อยกู้ครั้งนี้ เป็นการปล่อยกู้สินเชื่อใหม่ และหากเกษตรกร ต้องการกู้เงินก็เข้ามาขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส.ได้ อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์ก็จะเดินหน้าเปิดเจรจาการซื้อขายมันสำปะหลังกับผู้นำเข้า โดยร่วมงานกับหน่วยงานกรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งภายในสัปดาห์หน้าผู้บริหารกระทรวงจะนำคณะเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อเจรจาการขยายตลาดมันสำปะหลัง

อีกทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านทุกด่าน เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบ และมันไม่ได้คุณภาพ มีเชื้อไวรัส แต่ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบไม่เพียงพอและมีจำกัดในบางพื้นที่ หรือบางจุดในด่านชายแดน เท่านั้น อย่างไรก็ดี การออกมาตรการเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในการใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรชะลอขุดมันออกไป รอขุดในช่วงเวลาที่เชื้อแป้งเยอะ เพื่อที่จะขายได้ราคา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ