บิ๊กป้อม”ตั้ง5คณะทำงานแก้รถติดกทม.

แหล่งข่าวกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการ มีมติแต่งตั้งคณะทำงาน 5 ชุด ได้แก่

1.คณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้านการกวดขันวินัยจราจรและอำนวยความสะดวกจราจร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน

2.คณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้านการปรับปรุงสภาพถนน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่มอบหมายให้เป็นประธาน

3.คณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้านการขนส่งสาธารณะ ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่มอบหมายให้เป็นประธาน

4.คณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน และ

5.คณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกและการประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน

ซึ่งคณะทำงานทั้ง 5 ชุด จะหารือมาตราในการแก้ไขปัญหาจราจรทั้งระยะสั้น (1 เดือน) กลาง (ไม่เกิน 1 ปี) ยาว (เกิน 1 ปีขึ้นไป) รายงานความคืบหน้าทุกๆ 15 วัน โดยเบื้องต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ก็จะทำตามหน้าที่ของตนเองก่อน

“ในส่วนอำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม ที่เริ่มต้น คือ การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะรัศมีเกิน 300 กิโลเมตร ที่อนุสาวรีย์ การจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น” แหล่งข่าวกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ