ลูกหลานย่าโมเฮ AIS บุกเปิดออฟฟิศ Contact Center เปิดรับ 1,700 อัตรา

เอไอเอส เสริมแกร่งชาวโคราช สร้างงานหนุนเศรษฐกิจ บุกเปิดออฟฟิศ “AIS Contact Center Development & Training Arena” ศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ และศูนย์ Contact Center แห่งใหม่ใจกลางภาคอีสาน ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด เปิดรับ 1,700 อัตรา เงินเดือนสวัสดิการเทียบเท่ากรุงเทพฯ

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ความตั้งใจของเอไอเอสคือ การยกระดับงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ฉะนั้น การสร้าง AIS Contact Center Development & Training Arena จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านคอลเซ็นเตอร์ แบ่งปันองค์ความรู้ในเรื่องงานบริการ รวมทั้งกระจายรายได้ไปสู่เมืองหน้าด่านไม่ให้กระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพฯ

“ศูนย์แห่งนี้ใช้งบลงทุนทั้งการก่อสร้างและวางระบบกว่า 873 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2013 ถือเป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรงานบริการแห่งแรกในต่างจังหวัดที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด รองรับพนักงานปัจจุบันราว 752 อัตรา ซึ่งในอนาคตสามารถรองรับได้ถึง 1,700 อัตรา สร้างบนพื้นที่มากกว่า 18,000 ตารางเมตร สูง 6 ชั้น ด้วยแนวคิดอาคารสีเขียว Green Building ตามมาตรฐาน LEED – Leadership in Energy and Environmental Design ในลักษณะของอาคารประหยัดพลังงาน”

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ดังนี้

โซน 1 : AIS Development & Training Center Arena ด้าน Customer Service แห่งแรกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับการหมุนเวียนของผู้ฝึกอบรมได้มากกว่า 500 คน/วัน  ด้วยรูปแบบห้อง ทั้ง Lecture Type, Auditorium Type และ Workshop Type ถึง 19 ห้อง พร้อมด้วยบรรยากาศการเรียนรู้เสมือนจริงแบบ On the Job Training

โซน 2 : AIS Work Space พื้นที่เปิดเพื่อให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา มาใช้เป็นสถานที่เรียนรู้จากหนังสือด้านเทคโนโลยีมากกว่า 1,000 เล่มจากห้องสมุด ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ  AIS SUPER WiFi, Meeting Room 

โซน 3 : AIS Exhibition ชวนสัมผัสเทคโนโลยี Digital ล่าสุด เช่น IoT, Chat Bot ผ่านแนวคิด Digital for Thais เช่น App อสม.ส่งเสริมสุขภาพคนไทย, ฟาร์มสุข แพลตฟอร์มองค์ความรู้ และ Online Market Place เพื่อเกษตรกร, ดิจิตอลคอนเทนต์ที่ครบทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เยาวชนไทย ผ่านกล่องดิจิตอลทีวีสานรัก สานความรู้ พร้อมด้วย Innovation Idea จากเหล่า StartUp

โซน 4 : AIS Contact Center Operation พื้นที่ปฏิบัติงานแบบ 24×7 ของ Agent Call Center ในอนาคตจะรองรับได้ถึง 1,700 ที่นั่ง พร้อมขีดความสามารถในการรับสายลูกค้าได้มากกว่า 8 ล้านสาย/เดือน

โซน 5 : AIS Hall of Wellness พื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้แข็งแรงทั้งร่างกาย จากการได้ออกกำลังกายกับอุปกรณ์ Fitness มาตรฐาน และแข็งแรงจากภายใน ด้วย สปา, โยคะ อันจะส่งผลให้มีความพร้อมในการดูแลลูกค้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคนไทย ได้อย่างเต็มที่