ชงครม. 19 ธ.ค. ขออนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้ในระบบ หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ กรมธนารักษ์จะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติการนำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 ออกใช้ในระบบ ส่วนวันและเวลาการนำเหรียญออกใช้ในระบบนั้น จะต้องรอพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 ก่อน โดยเหรียญหมุนเวียนรัชกาลที่ 10 จะมีทั้งหมด 9 ชนิดราคา ประกอบด้วย เหรียญ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์

“จำนวนเหรียญที่กรมจะผลิตออกมาหมุนเวียนล็อตแรกจะมีจำนวนเท่าใดนั้น จะต้องรอการพิจารณาอนุมัติจากครม. แม้กรมจะผลิตและนำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 ออกมาใช้แล้ว แต่เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังคงใช้หมุนเวียนในระบบเช่นเดิม โดยเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 ที่ผลิตออกมานี้ จะทยอยมาทดแทนของเดิมเท่านั้น”

นายพชร กล่าวว่า ปัจจุบันเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 9 ผลิตและนำมาใช้หมุนเวียนในระบบ 30,772 ล้านเหรียญ คิดเป็นเงิน 61,723 ล้านบาท ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้เหรียญจะมีอายุประมาณ 10 ปี สำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 อยู่ในแผนการผลิตควบคู่ไปกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 โดยยังอยู่ในขั้นตอนการขอพระบรมราชานุญาติ