เอ็มเทค-มูลนิธิโครงการหลวง ทำฟิล์มห่อเห็ดหอม ยืดอายุให้สดนาน 10 วัน

นายนพดล เกิดดอนแฝก นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ทีมนักวิจัยของเอ็มเทคได้ริเริ่มการพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพผัก-ผลไม้สดในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยมีการรับโจทย์จริงจากผู้ประกอบการผักและผลไม้สด มีการพัฒนาและร่วมทดสอบกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ActivePAK BPW ได้มีการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ และร่วมทดสอบกับมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ ActivePAK BPW สามารถตอบโจทย์ความต้องการยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดนานขึ้นกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิมที่เป็นถาดพลาสติกเจาะรูระบายอากาศ และยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขนส่ง เช่น การขนส่งเห็ดหอมสดจากยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้า และการขนส่งจาก จ.เชียงใหม่ มายังกรุงเทพฯ ตลอดจนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ซึ่งในที่สุดประสบความสำเร็จ ได้บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ “ActivePAK BPW” ที่สามารถยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดยาวนานถึง 10 วัน จากเดิมการใช้ถาดพลาสติกเจาะรูสามารถเก็บเห็ดหอมได้เพียง 3 วันเท่านั้น นับเป็นการเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายเห็ดหอมสดจากเดิมที่เคยขายได้เฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้สามารถส่งเห็ดหอมสดเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพฯ และในอนาคตมูลนิธิโครงการหลวงมีแผนจะนำถุงไปใช้กับเห็ดชนิดอื่นๆ ต่อไป

นายนพดลกล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และมูลนิธิโครงการหลวงประสบความสำเร็จ สามารถต่อยอดงานวิจัยในห้องทดลองสู่การค้าพาณิชย์ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่มโอกาส และยืดระยะเวลาการขายเห็ดหอมสดให้เกษตรกรชาวดอย สุดท้ายคือผู้บริโภคที่ได้เห็ดหอมสด คุณภาพสูง รสชาติดี คงคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถซื้อเห็ดหอมสดในถุงรุ่นใหม่ “ActivePAK BPW” จากเกษตรกรชาวดอยได้ที่งาน Royal Project Market ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายนนี้

 

ที่มา มติชนออนไลน์