เปิดจองแล้ว! สุดยอดสับปะรดภูเก็ต ลูกละ 1,500 บ.

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 14 ธ.ค. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด นายวิชัย แซ่ตัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว จัดงาน “อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561”

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบัน การครอบครองพื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตทั้งระบบ โดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตที่ได้รับสมญานามว่า เป็นราชินีของผลไม้แห่งอันดามัน ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่มีลักษณะผลทรงกระบอกขนาดใหญ่ ตาลึก รสหวาน กรอบ เนื้อมีสีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล มีเยื่อใยน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีแกนผลที่กรอบมาก ทำให้มีเสน่ห์เฉพาะนายนรภัทร กล่าวต่อว่า สับปะรดภูเก็ตต้องผ่านการยกระดับให้มีความเป็นมาตรฐานสากล อาทิ ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ (Geographical Indication) ระบบการจัดการคุณภาพจีเอพี (Good Agricultural Practices) เป็นต้น สับปะรดภูเก็ตต้องมีความปลอดภัยไร้สารเคมีโดยเน้นที่เกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิก และต้องสามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของสับปะรดภูเก็ตผ่านระบบคิวอาร์โค้ด

นายนรภัทร กล่าวอีกว่า การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตผ่านกลไกการขับเคลื่อนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยในการจัดงาน อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 ครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาด ในการสร้างรายได้ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดภูเก็ตแท้ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งยังใช้สับปะรดภูเก็ตแทนสื่อความหมายอันเป็นมงคล ตามคติความเชื่อของชาวจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต ที่เรียกสับปะรดในภาษาจีนฮกเกี้ยนว่า “อ่องหลาย” อันสื่อความหมายถึงโชคลาภด้านนายวีระชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดโครงการ “สับปะรดภูเก็ต” แคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เป่งอ๊าน” (กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ) ด้วยการเปิดจองสับปะรดภูเก็ต จำนวน 100 ลูก ลูกละ 1,543 บาท ให้แก่บุคคลทั่วไป เมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว และได้มีการส่งมอบก่อนวันตรุษจีน ในช่วงเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา แคมเปญดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยสามารถสร้างรายได้จากการจัดงานมากกว่า 300,000 บาท ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 จะได้รับความนิยมเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา