“จองชัย”เปิดงานประกวดโค-กระบือสุพรรณฯ ฟาร์มใหญ่โชว์”มาริโอ้”ลูกวัวแพงสุด ขอซื้อ5ล้านแต่ไม่ขาย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการประกวดกระบือพันธุ์ดีประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราซิลและประกวดไก่พันธุ์พื้นเมือง ในงานมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)กาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน และการประกอบอาชีพในภาคเกษตร ภายใต้กรอบแผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาพันธุ์ ศึกษาการคัดเลือดพันธุ์ในสภาพที่เป็นจริง ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ ด้านการจัดฟาร์ม ด้านอาหารสัตว์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมงาน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงโคกระบือและไก่พันธุ์พื้นเมืองเพิ่มรายได้ ท่ามกลางเกษตรทั่วประเทศมาร่วมงาน ในงานดังกล่าวมีการประกวดกระบือไทยทั่วไป 4 ประเภท ประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราซิล  4 ประเภทประกวดไก่พันธุ์พื้นเมือง 11 ประเภท โดยผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล และถ้วยรางวัลของนายจองชัยนายมงคล มองเพ็ชร เจ้าของฟาร์ม ธาราเพ็ชรฟาร์ม จ.กาฬสินธ์ กล่าวว่า ได้นำโคพันธุ์ฮินดูบราซิลของตนเองมาโชว์ในงาน ชื่อ มาริโอ้ อายุ 3 เดือน เพศผู้สีน้ำตาล ตนซื้อมาจากในราคา 1.5 ล้านบาท หลังเลี้ยงผ่านไป 15 เดือน มีคนมาขอซื้อในราคา 5 ล้านบาท แต่ตนไม่ขาย โดยวันนี้นำมาริโอ้มาโชว์ให้เกษตรกรได้ดูได้ศึกษา ส่วนพ่อของมาริโอ้มีราคา 8 ล้านบาท ตอนนี้เจ้ามาริโออายุเท่านี้ถือว่าราคาแพงที่สุดในประเทศไทยแล้ว ตนเลี้ยงวัวมา 40 ปี ไม่เคยเห็นวัวแบบนี้มาก่อน จึงอยากให้เกษตรกรได้ศึกษาว่าประเทศไทยมีวัวแบบนี้แล้วโดยวัวชนิดนี้จะดูที่ใบหู ซึ่งใบหูแผ่กว้าง และมีรอยหยักที่สวยงามมาก