กระทรวงคลังสนลดหย่อนภาษีโฮมสเตย์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ในการประชุมร่วมกับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 8 ธ.ค. 2560 ได้รายงานข้อเสนอเบื้องต้นให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณามาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ซึ่งต้องรอดูว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนช่วงปีใหม่ หรือย่างเร็วในสัปดาห์หน้าได้หรือไม่ โดยในรายละเอียดทั้งหมดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ตัดสินใจกำหนดเองอีกครั้ง ทั้งในส่วนของพื้นที่ ที่ได้รับลดหย่อน และวงเงินการใช้จ่าย และกลไกที่จะใช้เพื่อให้เกิดกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนได้มากขึ้น

สำหรับข้อเสนอเบื้องต้นที่ ททท. เสนอไปนั้น คือ กำหนดค่าใช้จ่ายที่จะลดหย่อนได้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี และมุ่งเป้าไปที่เมืองรอง ใช้เกณฑ์จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติรวมกันไม่เกิน 4 ล้านคนต่อปี ซึ่งรวมแล้วมีราว 61 จังหวัด แต่ทั้งนี้รมว.การท่องเที่ยวได้ให้แนวคิดว่าควรนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. (ข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัด) จากกระทรวงมหาดไทยมาประกอบ เพื่อไม่ให้การคัดเลือกจังหวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษีออกมาค้านสายตาเกินไป

นอกจากนั้น พร้อมให้ความร่วมมือหากกระทรวงการคลัง ต้องการให้มีหน่วยงานช่วยตรวจสอบโปรแกรมนำเที่ยวจากบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าช่วยกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น

ขณะเดียวกันทราบว่ากระทรวงการคลังยังให้ความสนใจในการเปิดโอกาสให้โฮมสเตย์ มีส่วนร่วมในมาตรการลดหย่อนภาษีได้ด้วย