อีก2สัปดาห์ ก.เกษตรฯเสนอแผนแก้จนเกษตรกรเข้าครม. มุ่งจ่ายเงินค้าง-ลดหนี้-ฟื้นฟู

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่กระทรวงเกษตรฯ ว่า กระทรวงเกษตรฯจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะร่วมมือกันขจัดความยากจน ให้เกษตรกรทั่วประเทศ โดยจะทำงานเชิงรุกเข้าหาเกษตรกร จากนี้หารือกันและภายใน 2 สัปดาห์ จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติแผนงาน เบื้องต้นจะใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนคนจนของกระทรวงการคลัง ที่มีเกษตรกรจำนวน 3.96 ล้านคน ที่ยากจนและมีรายได้น้อยกว่า 30,000-100,000 บาทต่อปี

นายลักษณ์ กล่าวว่า โครงการร่วมขจัดความยากจนครั้งนี้ จะเข้าบรรเทาความเดือดร้อนด้านหนี้สินและฟื้นฟู จะสร้างพลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทำงานเชิงรุกและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวลงลึกในรายพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน เป็นต้น ก่อนจะนำข้อมูลไปร่วมกับหน่วยงานอื่น เชื่อว่าจะมองเห็นภาระหนี้สินของเกษตรกรว่ามีอยู่เท่าไหร่ รวมทั้งภาระหนี้สินนอกระบบด้วย ถ้าเป็นหนี้ในระบบของธ.ก.ส. ก็จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยขอให้รัฐบาลมาช่วยด้วย

ในส่วนแผนฟื้นฟูการประกอบอาชีพรายบุคคล อาจใช้เวลา 3-5 ปี กว่าจะฟื้นตัว ทำตามแผนแล้วเกษตรกรดีขึ้นอย่างไรบ้าง และแนวทางในการแก้ไขที่รองนายกรัฐมนตรี หมายมั่น คือ ต้องมีเอสเอ็มอีเกษตร ที่มีความรู้สามารถเข้าถึงการตลาดได้ ซึ่งเป็นหัวขบวนช่วยเกษตรกรยากจนเหล่านี้ โดยทางกระทรวงเกษตรฯ เสนอว่า กระทรวงเกษตรฯ มีสหกรณ์ที่จัดลำดับชั้นแล้วพอจะเป็นหัวขบวนช่วยเกษตรได้เหมือนกันอยู่ประมาณ 1,000 สหกรณ์ และยังมีวิสาหกิจชุมชน 5,000-7,000 แห่งในการเป็นหัวขบวนได้

นายลักษณ์ กล่าวว่า ส่วนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้าว เช่น การชะลอขายข้าว เก็บข้าว ด้านการตลาด เสริมสภาพคล่อง และลดต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกให้แก่เกษตกร ปีการผลิต 2560/61 ภายใต้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 48,000 ล้านบาท ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก ครม.ก่อนหน้าแล้ว รัฐบาลจะเร่งจ่ายเข้าถึงมือเกษตรกรโดยตรงภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อทำให้เกษตรกรมีกำลังใจ ในส่วนนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบ ว่าหากเกษตรกรที่รับเงินช่วยเหลือจากน้ำท่วมแล้ว ก็ไม่มีสิทธิ์ในโครงการ โดยจะโอนเงินให้กับเกษตรกรผ่านธ.ก.ส ถือเป็นมาตรการอัดเงินลงรากหญ้าช่วยการจับจ่าย