‘สมคิด’ เทกระจาดสินเชื่อของขวัญปีใหม่ให้เอสเอ็มอี 2 แสนล้าน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการประชุมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือเอสเอ็มอีแบงก์) สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหน่วยงานเศรษฐกิจ ที่เอสเอ็มอีแบงก์ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0 จำนวน 9 โครงการ 1 มาตรการทางการเงิน วงเงินรวม 200,000 ล้านบาท คาดจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้งภายในเดือนธ.ค.นี้ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่เอสเอ็มอีปีใหม่ 2561

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี แบ่งเป็นการดำเนินงานผ่านกองทุนฟื้นฟู MSME คนตัวเล็ก วงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับปล่อยกู้ให้เอสเอ็มอีที่มีรายได้น้อยแบบไม่ได้มีหลักประกัน สูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1% คงที่ 7 ปี โครงการสินเชื่อเพี่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน วงเงิน 50,000 ล้านบาท ปล่อยกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% คงที่ 3 ปี โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ปล่อยกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4% คงที่ 7 ปี วงเงินรวม 90,000 ล้านบาท ครอบคลุมการช่วยเหลือเอสเอ็มอี 75,000 ราย ทำให้เกิดการจ้างงาน 200,000 ราย

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 50,000 ล้านบาท ธนาคารออมสิน 40,000 ล้านบาท รวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) และอื่นๆ อีก 20,000 ล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่ไม่ใช่การเงิน 9 โครงการ จะช่วยบ่มเพาะเกษตรกรกว่า 30% ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนสูงขึ้น มีกำหนดเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายในไตรมาส 1/2561 ได้แก่ 1. เปิดตัวศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอทีซี : ITC) 23 แห่งทั่วประเทศ ยกระดับนวัตกรรมเอสเอ็มอีสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 2. เชื่อมโยงศูนย์สนับสนุนเอสเอ็มอี 248 แห่งทั่วประเทศ รวมความช่วยเหลือทุกหน่วยงานผ่านระบบดิจิตอลบริการครบจบในจุดเดียว 3. พัฒนาโค้ชเพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีปรับตัวสู่ยุค 4.0 ประกอบด้วย Biz Transformer, Tech Expert, Biz Mentor

4. พัฒนาฐานข้อมูลเอสเอ็มอีพร้อมเปิดเอสเอ็มอี วัน พอร์ทัล : SME One Portal แหล่งรวมความรู้และบริการให้เอสเอ็มอีเข้าถึงบริการทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา 5. ดึงบริษัทชั้นนำระดับโลกเป็นพี่เลี้ยงเอสเอ็มอี เพื่อบ่มเพาะแนวคิดธุรกิจและเทคโนโลยีผลักดันเอสเอ็มอีสู่เวทีโลกตามแนวทางประชารัฐ 6. ผลักดันเอสเอ็มอีสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกผ่านฐานข้อมูลดิจิตอลของไทย ขยายเชื่อมเครือข่ายสากล 7. เสริมแกร่งเอสเอ็มอีรอบรู้การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าถึงแหล่งทุน และปรับปรุงระบบบัญชีเพื่อผลักดันสู่ระบบบัญชีเดียว 8. ยกระดับเอสเอ็มอีสู่มาตรฐานที่เหมาะสม พร้อมสร้างระบบมาตรฐานเฉพาะ (มอก.S)

9. สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ดึงธุรกิจรายใหญ่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของโรงงาน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเอสเอ็มอี เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน (หมู่บ้าน : CIV) การปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย และบ่มเพาะเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป (เอสเอ็มอีเกษตร)

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์