เอาจริงเอาจัง! ทวงคืนทางเท้าให้ชาวบ้าน พบหลายร้านปลูกล้ำฟุตปาธ เตือนดีๆก่อน

วันที่ 6 ธ.ค. นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมนายธนาคม วิมลฉัตรเวที ประธานสภา ทน. ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง,เทศกิจฯ ตรวจสอบการบุกรุกทางเท้าหรือบาทวิถี บริเวณริมถนนศิรินคร ช่วงทางแยกสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ถึงสามแยกปักธงชัย เขต ทน. ฯ ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน กรณีการถือครองพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พบบาทวิถีคอนกรีต ซึ่งอยู่ในการควบคุม ดูแลของ ทน.ฯ เพื่อให้ประชาชนสัญจรด้วยการเดินเท้า ถูกผู้ประกอบการและเจ้าของบ้านพักอาศัยสองฝั่งถนนบุกรุกถือครองเป็นอาณาเขตของตัวเอง ลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างถาวร บางแห่งกำลังต่อเติมหลังคาหรือกันสาดออกมานอกเสาไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งสร้างทับท่อธารดับเพลิงและปรับพื้นที่บาทวิถีให้มีความลาดเอียง เพื่อนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปจอดหน้าบ้านพักอาศัย ซึ่งเป็นการกระทำที่ส่อเจตนาไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่อย่างใด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดหลักประนีประนอม เดินเท้าเคาะประตูบ้าน เพื่อพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 หากละเมิดจะต้องรับโทษทางอาญาทั้งจำและปรับ กรณีพื้นที่สาธารณะให้ยึดจุดตั้งเสาไฟฟ้า จึงขอคืนพื้นที่บาทวิถีให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติ ส่วนใหญ่ยอมรับ บางแห่งไม่ให้ความสนใจ นิ่งเฉย โดยส่งคนงานและอ้างเป็นเพียงผู้เช่ามารับทราบข้อกล่าวหา

นายธนาคม ฯ ประธานสภาเทศบาลนคร ( ทน.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายก ทน.ฯ ได้มอบหมายภารกิจให้ชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นให้ตักเตือน ลักษณะร้องขอคืนพื้นที่และกำหนดระยะเวลาการรื้อถอนออก เบื้องต้นพบการกระทำผิดรวม 32 แห่ง ส่วนใหญ๋เป็นสถานประกอบการบันเทิงและร้านอาหารชื่อดัง ช่วงสัปดาห์หน้าจะส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งดำเนินการโดยสำนักการช่าง แจ้งให้ผู้ที่มีสิ่งก่อสร้างรุกล้ำฯ รับทราบทุกรายและให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม แม้นบางรายอ้างรู้จักมักคุ้นกับผู้บริหาร ทน.ฯ ซึ่งเทศบาลนครฯ มีแผนพัฒนาบาทวิถีทั้งสองข้างทางให้มีขนาดกว้าง 3 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้เดินสัญจรอย่างสะดวก รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ถนนศิรินคร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศให้เป็นเขตโซนนิ่งสถานบันเทิง ให้เป็นโมเดลของเมืองโคราช