กทม.ปรับเกณฑ์คุมกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก้ปัญหาสินค้าไร้คุณภาพ

วันที่ 6 ธันวาคม ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานแถลงข่าว “การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี 2561 ของกทม.” และมอบป้ายการเข้าร่วมโครงการการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญให้แก่ผู้แทนสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และผู้แทนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญ ที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ต่อไป

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาเดิมของกระเช้าของขวัญปีใหม่ คือ พบสินค้าไม่มีคุณภาพและหมดอายุ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.จึงมีความเป็นห่วงผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญมอบให้ผู้ใหญ่ ญาติมิตรในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยในปี 2561 กทม.ได้ปรับหลักเกณฑ์ควบคุมดูแลการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมกระเช้าของขวัญทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 1.อาหารบรรจุภัณฑ์ สินค้าต้องมีวันหมดอายุหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 2.ผักหรือผลไม้สด ต้องตั้งวางกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน ซึ่งพบว่าปัจจุบันตามห้างร้านสามารถเลือกผลไม้จัดกระเช้าได้ทันที

นายทวีศักดิ์ กล่าวอีกว่า ต่อมา 3.สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงป้ายข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” 4.สินค้าทางเลือกอื่นๆ กระเช้าทุกประเภทต้องแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุและรายละเอียดเป็นข้อความภาษาไทย เห็นได้ชัดเจน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ตามพระราชบัญญัติอาหาร (พ.ร.บ.) พ.ศ. 2522 และ 5.ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย มิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา 30 (5) มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

“กทม.จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งกทม.ได้มอบหมายสำนักงานเขต 50 เขตให้สุ่มตรวจการจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ ตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และมอบป้ายรับรองแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ โดยผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าถึงความปลอดภัยที่ปรากฏในป้ายรับรองได้” นายทวีศักดิ์ กล่าว