จับตา!!โรงงานยาสูบ เล็งยื่นพณ.เปิดไต่สวนและใช้มาตรการตอบโต้ทุ่มตลาดของบุหรี่นำเข้า

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงงานยาสูบ ได้เข้ามาหารือกับกรมฯ ถึงกรณีการบังคับใช้ภาษียาสูบใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลต่อโรงงานยาสูบเสียส่วนแบ่งตลาดให้บุหรี่นำเข้าและทำให้รายได้ลดลง เนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าว ส่งผลให้บุหรี่ที่ผลิตและขายในประเทศ มีราคาสูงกว่าบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งได้ชี้แจงไปว่า

กรณีดังกล่าว เข้าใจผิดว่าการลดราคาของบุหรี่นำเข้าเป็นการทุ่มตลาด เนื่องจากสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายแข่งขันในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าไทย ขออธิบายว่าการทุ่มตลาดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาจากราคาบุหรี่ที่ส่งออกมายังประเทศไทย จะต้องต่ำกว่าราคาบุหรี่ชนิดเดียวกันที่ขายอยู่ในประเทศผู้ผลิต ไม่ได้ดูแค่การขายต่ำกว่าราคาในประเทศไทยอย่างที่เข้าใจกัน ซึ่งการเข้ามาหารือกับกรมฯทาง โรงงานยาสูบไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆบ่งชี้ว่ามีการทุ่มตลาดในสินค้านั้น

“กรมฯ ได้อธิบายหลักการเบื้องต้นของการพิจารณากำหนดใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยโรงงานยาสูบ จะกลับไปพิจารณาอีกครั้งถึงความเสียหายที่ได้รับว่ามีผลจากการทุ่มตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ อย่างการปรับโครงสร้างภาษียาสูบหรือไม่ อย่างไร ถ้าโรงงานยาสูบเห็นว่าบุหรี่นำเข้ามีการทุ่มตลาดและเสียหายจากการทุ่มตลาดดังกล่าว สามารถยื่นคำขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด โดยสามารถแสดงข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการทุ่มตลาด และโรงงงานยาสูบมีความเสียหายจากสินค้าทุ่มตลาดต่อกรมการค้าต่างประเทศได้ ” นายวันชัย กล่าว