สองตายายสู้ชีวิต ออกเรือเก็บใบจาก ริมคลอง เย็บตับจากมุงหลังคาขาย สร้างรายได้เลี้ยงตัววัยชรา

วันที่ 6 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยัง บ้านเลขที่ 48 ม.4 บ้านเกาะลอย ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อพบกับนายนาม แสงอยู่ อายุ 83 ปี และ นางเทียบ จันทรามาศ อายุ 74 ปี สองสามีภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก เจ้าของบ้าน ที่ปัจจุบัน ยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการเย็บตับจาก มุงหลังคาขายเป็นอาชีพ โดยออกเรือไปเก็บใบต้นจาก ที่หาได้จากริมคลองธรรมชาติใกล้บ้าน นอกจากนี้ ทางสภาองค์กรชุมชน ต.เกาะขวาง ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้บ้านนายนาม เป็นศูนย์ส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของชุมชนบ้านเกาะลอย ม.4 ซึ่งยังมีเพื่อนบ้านอีกหลายครอบครัว ที่ยังประกอบอาชีพ เย็บตับจากมุงหลังคาด้วยเช่นกัน

ตานาม เล่าว่า ยึดอาชีพเย็บตับจากมานานกว่า 50 ปีแล้ว โดยการหากินกับธรรมชาติ ซึ่งหาได้จากริมคลองเกาะลอย และป่าชุมชนใกล้บ้าน แต่ละวันจะออกเรือไปตัดใบต้นจาก วันละประมาณ 20-50 “ทาง” มาทำการรอน เลือกเอาแต่ใบจากที่สมบูรณ์ ใส่ลงในลำเรือ ก่อนนำแช่น้ำเค็มประมาณ 1 คืน เพื่อป้องกันหนอนและปลวกกัดกิน ซึ่งวิธีดังกล่าวยังทำให้ใบจากมีความคงทน มีอายุการใช้งาน 3- 4 ปี เมื่อนำไปมุงหลังคา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานทำกันมายาวนาน ส่วน“หวายลิง” จะเป็นวัสดุอีกหนึ่งชนิด ที่นำมาเย็บใบจากให้ยึดติดกันเป็นตับ ซึ่งหาได้จากป่าชุมชนใกล้บ้าน นำมาผ่าออกเป็นเส้นเล็กความยาวกว่าตับจาก ประมาณ 1.20 เมตร ส่วนไม้ที่ใช้เป็นแกนดามตับจาก จะเป็นไม้ไผ่สีสุก หรือ ไผ่ ลำมะลอก ที่หาซื้อมาจากนอกพื้นที่

ตานาม บอกว่า ปัจจุบันตับจากที่ ตากับยายและสมาชิกในครอบครัวทำอยู่ไม่พอขายให้กับลูกค้ารายย่อย เนื่องจากในช่วงนี้มีทั้งผู้ประกอบการ โรงแรมและที่พัก มาสั่งจองตับจากไปตกแต่งรีสอร์ต และโฮมสเตย์ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติ และมีราคาถูก อย่างไรก็ตาม จากยอดที่มีการสั่งจองเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวบ้านชุมชนเกาะลอย ที่ยังคงยึดอาชีพ เย็บตับจาก มีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้

ด้าน ยายเทียบ บอกว่า ขั้นตอนการเย็บตับจากนั้นไม่ยุ่งยาก จะเริ่มจากการนำไม้ไผ่ที่ผ่าเป็นซี่เล็กแล้ว มาเป็นแกนตับ จากนั้นนำใบจากครั้งละ 2-3 ใบ มาพับครึ่งทับแกนไม้ และเย็บให้ติดกันด้วยเส้นหวายลักษณะคล้ายกับการ เย็บเนาผ้าทั่วไป ทำแบบเดิมซ้ำกัน จนสุดความยาวของตับจาก โดย 1 ตับ จะใช้เวลาทำประมาณ 10-20 นาที สำหรับผู้สูงอายุ แต่ถ้าเป็นวัยรุ่น หนุ่มสาว จะใช้เวลาทำประมาณ 5-10 นาที ปัจจุบันในครอบครัว ช่วยกันเย็บตับจาก 3 คน จะได้ตับจากวันละประมาณ 200–300 ตับ ส่งขายตับละ 4 บาท ทำให้ครอบครัว จะมีรายได้ตกวันละ 800–1,200 บาท