ประมวลภาพความทรงจำ น้อมรำลึก ‘ในหลวง ร.9’ เสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้าย

ประมวลภาพความทรงจำ น้อมรำลึก ‘ในหลวง ร.9’ เสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้าย

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พสกนิกรชาวไทยต่างตั้งหน้าตั้งตารอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออกมหาสมาคม ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุขไปยังท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล ในการเสด็จออกมหาสมาคม ท่ามกลางพสกนิกรชาวไทย ซึ่งสวมเสื้อสีเหลือง โบกธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ภปร ที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จจำนวนมาก

ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ประชาชนจำนวนมากต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปีติที่ได้เฝ้าฯ พระองค์อย่างใกล้ชิด

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรด้วยพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตร โดยมีทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ขณะนั้นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด  พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าฯ

ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ

จบแล้ว ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัส ตอบความว่า

“ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ  ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน  เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก แลัวตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็นตลอดไป”

จากนั้นผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพ ก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ที่มา : มติชนออนไลน์