พสกนิกรชาวปราจีนบุรีเฝ้ารอรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิดโครงการเขื่อนนฤบดินทรจินดา(ห้วยโสมง)

สำนักพระราชวัง แจ้งหมายกำหนดการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำ นฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ซึ่งมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสาโรจน์ เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมข้าราชการเฝ้าฯรับเสด็จ

การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ทรงตัดแถบแพรตู้ปลา เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และราษฎรชาวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำฯ ด้วย ทั้งหมด 9 ชนิด รวม 1,000,000 ตัว พร้อมทั้งทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น

จากนั้นจะเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการงานชลประทาน และงานโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลาแล้วจึงเสด็จฯกลับ

สำหรับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ จ.ปราจีนบุรี จากสายพระเนตรอันยาวไกลที่เห็นความเดือดร้อนเรื่องน้ำของประชาชนใน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มีความหมายว่า อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนับเป็นเขื่อนสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 มีขนาดความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ซึ่งความเป็นมาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทรงมีพระราชดิรำเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2521 ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กรมชลประทาน เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2552พื้นที่ชลประทานครอบคลุม 5 หมู่บ้านในเขต อ.นาดี และ 32 หมู่บ้าน ในเขต อ.กบินทร์บุรี ใช้เวลาก่อสร้าง 9 ปี เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนให้ในการเกษตรทั้งในฤดูแล้ง ฤดูฝน และใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดปี ระบบส่งและระบายครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 111,300 ไร่

อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เริ่มเก็บน้ำได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือไม่มีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็มทำให้ประชาชนที่ทำสวนผลไม้ ได้รับน้ำจืดในการทำการเกษตร เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาคุณภาพแก่ชาวปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภับภูเบศร และอุดมไปด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืด เป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ชาวปราจีนบุรีอย่างแท้จริง

โดยก่อนการเสด็จฯ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุริยะ อมรโรจน์ วรวุฒ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายนภดล งามเหลือ นอภ.นาดี และกรมชลประทาน ได้ตรวจความพร้อมในการเตรียมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติ ด้านพสกนิกรทุกหมู่เหลาล้วนปลาบปลื้มที่จะเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้