ชาวนาไม่ยอมขาย! เก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉาง รอโครงการรัฐ หวังได้ราคาตันละ 15,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ต่างเร่งขนข้าวเปลือกที่ตากไว้ตามลานตากข้าว ขึ้นรถอีแต๋น เพื่อนำไปเก็บไว้ในยุ้งฉางกันอย่างคึกคัก ภายหลังจากที่ช่วงนี้เกษตรกรชาวนา ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาล ซึ่งบางครัวเรือนหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ก็ได้นำข้าวเปลือกไปขายตามโรงสีต่างๆ เนื่องจากช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกได้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีหลายครอบครัวก็ยังไม่อยากขาย เพราะรอโครงการจำนำยุ้งฉางของรัฐบาล ที่อาจจะให้ราคาดีกว่านี้

อย่างเช่นครอบครัวของนายชาญชัย ล้อมในเมือง อายุ 71 ปี ชาวบ้านพลกรัง หมู่ที่ 1 ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้พาครอบครัวเก็บข้าวเปลือกที่ตากไว้ในลานตากข้าวใส่กระสอบ แล้วขนขึ้นรถนำไปเก็บไว้ในยุ้งฉางหลังบ้าน โดยหวังว่ารัฐบาลจะเปิดโครงการจำนำยุ้งฉางขึ้นมาเหมือนปีที่แล้ว ซึ่งอาจจะได้ราคาสูงกว่านี้

นายชาญชัย กล่าวว่า ปีนี้ตนเองปลูกข้าวหอมมะลิไว้บนพื้นที่นาประมาณ 10 ไร่ หลังเก็บเกี่ยวแล้วได้ข้าวเปลือกหนักประมาณ 4 ตัน ซึ่งถือว่าปีนี้ได้ผลผลิตดีเพราะไม่มีน้ำท่วม โดยหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ก็ได้นำมาตากไว้ในลานข้าวให้แห้ง ก่อนที่จะใส่กระสอบขนมาเก็บไว้ในยุ้งฉาง แม้ว่าช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ จะได้ราคาดี อยู่ที่ประมาณตันละ 12,000-13,000 บาทก็ตาม ซึ่งถือว่าราคาสูงพอใช้ได้ แต่ตนเองก็ยังไม่อยากขาย เพราะอยากเก็บไว้รอโครงการจำนำยุ้งฉางของรัฐบาล ที่อาจจะให้ราคาดีกว่านี้ เนื่องจากต้นทุนในการปลูกข้าวสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นราคาน่าจะอยู่ที่ตันละ 14,000-15,000 บาท ถึงจะน่าพอใจ