“จ๊อบไทย” เผยตำแหน่งงานปลายปีจาก 10 บริษัทชั้นนำของไทย

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย เผยตำแหน่งงานปลายปีจาก 10 บริษัทชั้นนำของไทย รวมกว่า 3,000 อัตรา จากหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจคอมพิวเตอร์/ไอที และธุรกิจธนาคาร โดยพบว่าประเภทงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย จำนวน 495 อัตรา ตามมาด้วย งานอาหาร-เครื่องดื่ม จำนวน 320 อัตรา และงานช่างเทคนิค จำนวน 284 อัตรา ตามลำดับ ทั้งนี้ตำแหน่งงานดังกล่าวสะท้อนแนวโน้มการขยายตัวของภาคธุรกิจในปี 2561 ที่คาดว่าจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น

“นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์” ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีผู้ฝากประวัติกว่า 1.2 ล้านคน ได้เผยข้อมูลตำแหน่งงานปลายปีจาก 10 บริษัทชั้นนำของไทยจากหลากหลายแวดวงธุรกิจ อาทิ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจคอมพิวเตอร์/ไอที และธุรกิจธนาคาร พบว่ามีความต้องการแรงงานกว่า 3,000 อัตรา ดังนี้

· บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด – ดำเนินธุรกิจด้านก่อสร้าง สะพาน ทางยกระดับ และอุโมงค์ทางลอด รวมทั้งงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก อยู่ในประเภทธุรกิจก่อสร้าง มีจำนวนงานทั้งหมด 581 อัตรา สำหรับประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ งานช่างเทคนิค 137 อัตรา งานโยธา/สำรวจ 116 อัตรา และงานวิศวกรรม 75 อัตรา

· บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) – ศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิก แบบชำระเงินสดและบริการตนเอง ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” นอกจากนี้ยังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าสมาชิกจำนวนมากทั่วประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร (โฮเรก้า) กลุ่มสถาบันต่าง ๆ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ อยู่ในประเภทธุรกิจค้าปลีก มีจำนวนงานทั้งหมด 437 อัตรา สำหรับประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ งานขาย 153 อัตรา งานอาหาร-เครื่องดื่ม 65 อัตรา และงานบัญชี/การเงิน 31 อัตรา

· บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) – ผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสายธุรกิจหลัก 4 สาย ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร อยู่ในประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีจำนวนงานทั้งหมด 372 อัตรา สำหรับประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ งานขาย 118 อัตรา งานอาหาร-เครื่องดื่ม และงานการตลาด เท่ากันคือ 29 อัตรา

· บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด – ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชาเขียว ภายใต้ชื่อ “โออิชิ กรีนที” และทำหน้าที่เป็นครัวกลางให้กับร้านอาหารของกลุ่มบริษัท อยู่ในประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีจำนวนงานทั้งหมด 372 อัตรา สำหรับประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ งานอาหาร-เครื่องดื่ม 226 อัตรา งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 29 อัตรา และงานขาย 12 อัตรา

· บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของประเทศไทย จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อยู่ในประเภทธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนงานทั้งหมด 304 อัตรา สำหรับประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ งานคอมพิวเตอร์/ไอที/โปรแกรมเมอร์ 62 อัตรา งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 35 อัตรา และงานช่างเทคนิค 32 อัตรา

· บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) – ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย อยู่ในประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวนงานทั้งหมด 248 อัตรา สำหรับประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ งานช่างเทคนิค 50 อัตรา งานบัญชี/การเงิน 47 อัตรา และงานธุรการ/จัดซื้อ 24 อัตรา

· บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง และคาราโอเกะ อยู่ในประเภทธุรกิจบันเทิง มีจำนวนงานทั้งหมด 208 อัตรา สำหรับประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ งานช่างเทคนิค 65 อัตรา งานการตลาด 25 อัตรา และงานบริการลูกค้า 21 อัตรา

· บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนและเติมเงิน รวมทั้งบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต WIFI และ AIS 4G คุณภาพ อยู่ในประเภทธุรกิจสื่อสาร มีจำนวนงานทั้งหมด 178 อัตรา สำหรับประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ งานขาย 101 อัตรา งานบริการลูกค้า 19 อัตรา และงานการตลาด 15 อัตรา

· บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) – ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเลต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง อยู่ในประเภทธุรกิจคอมพิวเตอร์/ไอที มีจำนวนงานทั้งหมด 166 อัตรา สำหรับประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ งานขาย 94 อัตรา งานบริการลูกค้า 30 อัตรา และงานคอมพิวเตอร์/ไอที/โปรแกรมเมอร์ 10 อัตรา

· ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) – เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสำนักงานใหญ่และสาขารวมทั้งหมด 63 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย อยู่ในประเภทธุรกิจธนาคาร มีจำนวนงานทั้งหมด 166 อัตรา สำหรับประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุดคือ งานการตลาด 77 อัตรา งานวิจัย/วิเคราะห์ 45 อัตรา และงานขาย 17 อัตรา

นอกจากนี้ ยังพบว่าประเภทงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย จำนวน 495 อัตรา ตามมาด้วย งานอาหาร-เครื่องดื่ม จำนวน 320 อัตรา และงานช่างเทคนิค จำนวน 284 อัตรา ตามลำดับ ซึ่งตำแหน่งงานดังกล่าวสะท้อนแนวโน้มการขยายตัวของภาคธุรกิจในปี 2561 ที่คาดว่าจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น โดยฐานข้อมูลของเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ยังมีตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศอีกมากมาย สำหรับผู้ที่ต้องการหางาน สมัครงาน สามารถใช้บริการของจ๊อบไทยดอทคอมผ่านระบบ Advanced Search ซึ่งเป็นระบบค้นหางานแบบละเอียดที่ผู้ใช้บริการสามารถระบุจังหวัดหรือสถานที่ปฏิบัติงาน อาชีพ และประเภทธุรกิจที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถใส่คำที่ต้องการค้นหา (Key word) เพิ่มเติมสำหรับการค้นหาเฉพาะ นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ก็สามารถใช้งานผ่านระบบ Industrial Estate Job Locator ซึ่งเป็นระบบค้นหางานแบบเจาะลึกในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้หางานและองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันจ๊อบไทยดอทคอมมีงานครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 86,000 อัตรา 130 อาชีพ จาก 40 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งระบบการหางานของจ๊อบไทยดอทคอมเป็นระบบที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการทั้งผู้หางาน และบริษัทที่ต้องการสรรหาบุคลากร