ในหลวง โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีใหม่ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

เมื่อเวลา 17.41 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน 18 คน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลขาธิการนายกฯและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าด้วย

มีพระราชดำรัส ความว่า ในโอกาสนี้อำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังใจ กำลังกายและกำลังปัญญา ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวาสัตย์ปฏิญาณไว้ สรุปคือ ความมั่นคงของชาติ ความสุขและความปลอดภัยของประชาชน และชื่อเสียงตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศชาติเรา ซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน มีสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ สถาบันคุ้มครองประเทศมาตลอด

การทำงานมาแน่นอนต้องเจอปัญหาที่ขัดข้อง ปัญหาต่างๆ และเกิดข้อบกพร่อง ผิดพลาดตลอด เป็นมาตามประวัติศาสตร์ แต่ใช้ปัญญา พร้อมกำลังใจและความมุ่งมั่นที่ดี จะรู้จักแก้ไขข้อขัดข้อง ข้อบกพร่องและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะความสุขส่วนรวม ภาพรวม ตลอดจนความมั่นคงของชาติประชาชนเป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทย มีวิธีการทำงานมากมายหลายอย่าง แต่ความมุ่งมั่น ตั้งปณิธานรับใช้ประชาชน ประเทศและสถาบันอันสูงสุดต่างๆ ของชาติ มีความสำคัญ ประชาชนอยากมีความสุข อยากมั่นใจ ปลอดภัย และพร้อมจะเดินก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร ครม.ก็มีหน้าที่ขับเคลื่อน ดูแลปกป้อง คุ้มครองประเทศชาติแผ่นดินของเรา

ขอให้คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงรับสั่งไว้ ทรงปฏิบัติมามากมาย ถ้าศึกษาพระราชกรณียกิจ พระราชปณิธาน คงเป็นแนวทางที่ดีของชาติที่จะสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์และแน่ใจประชาชนต้องการแบบนั้น ขอให้โชคดี