ผอ.สสว.คนใหม่ประกาศปั้นเอสเอ็มอี61เพิ่ม3แสนราย

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) กล่าวว่า หลังเข้ามารับตำแหน่งมีแผนงานเร่งพัฒนากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) โดยภายในปี 2561 มีแผนจะเพิ่มจำนวนเอสเอ็มอีที่เข้ามาจดทะเบียนอีก 300,000 ราย หรือเพิ่มขึ้น 10% จากปัจจุบันอยู่ที่ 3,004,679 ราย โดยจะเน้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรที่มีความตั้งใจจะพัฒนาตัวเองเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มสตาร์ทอัพ และไมโครเอสเอ็มอี หรือผู้ประกอบการขนาดจิ๋ว ที่มีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน รายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

นายสุวรรณชัยกล่าวว่า สถานการณ์เอสเอ็มอีไตรมาส 3 ปีนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเอสเอ็มอี(จีดีพี เอสเอ็มอี) ขยายตัว 5.3% นับเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี สอดคล้องกับจีดีพีของประเทศที่ขยายตัวได้ถึง 4.3% ทำให้สัดส่วนจีดีพี เอสเอ็มอีขยับมาอยู่ที่ 42.6% ของจีดีพีประเทศ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.62 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ประมาณการจีดีพีเอสเอ็มอีตลอดปี 2560 จะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 5.0%