กระทรวงการคลังเตรียมแจกของขวัญปีใหม่ช่วยบัตรคนจนเฟส 2

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ธ.ค. 2560 จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทำโครงการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จำนวน 11.4 ล้านราย จากก่อนหน้านี้ มีการหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้วถึงแพ็กเกจเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในระยะต่อไป

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะมี 4 มาตรการย่อย เพื่อเป็นสวัสดิการต่อยอดในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในระยะที่ 2 ได้แก่ 1. มาตรการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียน โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือช่วงอายุ 18-60 ปี ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ หลุดพ้นจากความยากจน โดยเบื้องต้นได้ให้กระทรวงแรงงานไปสำรวจความต้องการในการใช้แรงงานในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำความคืบหน้ามาหารือถึงแนวทางการดึงผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างตรงจุด

2. มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัว 3. มาตรการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับการศึกษา ยกระดับความรู้ การอบรมทักษะแรงงาน และ 4. มาตรการส่งเสริมให้มีการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

“คาดว่าจะได้ข้อสรุปและสามารถประกาศรายละเอียดของโครงการสวัสดิการรัฐ ระยะที่ 2 ได้ภายในเดือน ธ.ค. 2560 และจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดยเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างความสุขให้ผู้มีรายได้น้อย และในระยะต่อไปผู้มีรายได้น้อยในประเทศจะมีจำนวนลดลงอีกด้วย” นายสมชัย กล่าว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์