พาณิชย์ฟุ้ง ราคาข้าวดีเกินคาด หอมมะลิสูงถึง 14,000 บาทต่อตัน!

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบัน ว่า สถานการณ์ราคาข้าวในภาพรวมขณะนี้ถือว่าดีเกินที่คาดไว้ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลินั้นราคาสูงถึง 14,000 บาทต่อตัน ซึ่งเกิดจากมาตรการของรัฐบาลที่มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร 7 มาตรการ คือ สินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/2561 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 15% และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,800 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า 7,200 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 อยู่ที่ตันละ 8,500 บาท

ส่วนเงินเปล่าช่วยเหลือเกษตรกรเป็นค่าเก็บข้าวขึ้นยุ้งฉาง หรือ ค่าฝากเก็บ ตันละ 1,500 บาท ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว 1,200 บาท ไม่เกิน 12,000 บาทต่อครัวเรือน เฉลี่ยแล้วข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเหนียว จะได้รับเงินตันละ 15,300 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า 11,100 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่ตันละ 12,000 บาท ไม่จำกัดปริมาณข้าวที่เข้าโครงการ

ตั้งเป้าข้าวเปลือกเข้าโครงการอย่างน้อย 2 ล้านตัน เริ่มใช้มาตรการวันที่ 1 พ.ย. 2560 – 28 ก.พ. 2561 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่มาถูกทางทำให้ผลผลิตข้าวที่ออกมาไม่กระจุกตัว จนล้นตลาดทำให้ข้าวราคาตก ดังนั้นจึงเห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการอื่นๆ ออกมา ยกเว้นสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแต่ปัจจุบันถือว่ามาตรการที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้ว

“มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการยุ้งฉาง เป็นส่วนดูดซับข้าวและชะลอการขายข้าวเปลือกออกมาพร้อมกันจำนวนมากในช่วงการเก็บเกี่ยว แนวโน้มทำให้ราคาข้าวโดยรวมดีขึ้น ซึ่งประเมินว่าผลผลิตข้าวเปลือกปี 2561 จะประมาณ 30 ล้านตัน สีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 18 ล้านตัน ในส่วนนี้มีแผนส่งออก 10 ล้านตัน ที่เหลือบริโภคในประเทศ ซึ่งกรมมีแผนรณรงค์เพิ่มการบริโภคข้าว”

สำหรับราคาข้าวเปลือก ณ วันที่ 28 พ.ย. หอมมะลิสูงสุด 14,000 บาท/ตัน ข้าวเจ้านาปรังราคาสูงสุด 7,600 บาท/ตัน ข้าวเหนียว สูงสุด 9,000 บาท/ตัน ส่วนข้าวสาร กก./100 กก. แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า) ราคา 2,980 บาท ต่อ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ราคา 2,860 บาท ข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ใหม่) ราคา 1,240 บาท