ฝนตกน้ำหลากกรีดยางไม่ได้ ชาวบ้านออกจับปลาขายหารายได้เสริม

วันที่ 28 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศริมถนนสายนราธิวาส–ตันหยงมัส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส มีชาวบ้านในพื้นที่นำปลาน้ำจืดที่หาได้ในช่วงน้ำหลากมาวางจำหน่ายให้ประชาชนที่สัญจรไปมา โดยในช่วงที่น้ำหลากมีปลาจำนวนมากขึ้น สามารถจับมาขายได้มากขึ้น

สำหรับปลาที่ชาวบ้านนำมาวางขายนั้น ส่วนใหญ่เป็น ปลาดุกนา ปลาช่อนนา ปลาบู่ ปลาสลิด และปลาไหล มีราคาไม่แพง ปลาบางชนิดขายเป็นกอง กองละ 50 บาท โดยกลุ่มผู้ขายปลาในบางวันมีรายได้ประมาณ 500 – 1000 บาทต่อวัน

อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มานั่งขายปลา ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นชาวสวนยาง ในฤดูฝนก็จะกรีดยางไม่ได้ทำให้ต้องหาอย่างอื่นเพื่อเป็นรายได้ทดแทน ซึ่งการจับปลาบางทีออกหาปลากันเป็นครอบครัวและนำมาขาย บางทีรับต่อจากคนในหมู่บ้านมาวางขายบ้าง