กคช. จัดให้บ้านแลกบ้านประชารัฐ นำบ้านขนาดเล็กมาแลกบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนองนโยบายรัฐบาลเตรียมจัดทำโครงการ “บ้านแลกบ้านประชารัฐ” ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่มีบ้านขนาดเล็กและต้องการพื้นที่ใช้สอยได้มีขนาดบ้านที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของครอบครัว โดยนำบ้านเก่ามาแลกบ้านใหม่ของการเคหะแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือบ้านที่มีราคาสูงกว่า

สำหรับเงินส่วนต่างของราคาบ้าน การเคหะแห่งชาติจะเป็นสื่อกลางติดต่อสถาบันการเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า หากไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การเคหะแห่งชาติจะนำโมเดล Leasing Agency มาใช้ กล่าวคือ ให้ลูกค้ายื่นกู้ขอสินเชื่อกับการเคหะแห่งชาติโดยตรงในลักษณะการเช่าซื้อ และในระหว่างที่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ การเคหะแห่งชาติจะจัดโครงการอบรมสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้ามีวินัยการเงินที่ดี ส่งค่างวดครบภายในเวลาที่กำหนด การเคหะแห่งชาติจะผลักดันเข้าสู่ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินอีกครั้ง วิธีนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังเร่งจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในวงเงินลงทุนเบื้องต้น 5,200 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและให้บริการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยถ้วนทั่วตามนโยบายรัฐบาล คาดว่าจะนำเสนอรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนฯ ต่อรมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในเดือนธ.ค. 2560

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์