ปตท. เปิดปั๊ม ให้ชาวนาในพื้นที่จำหน่ายข้าว ไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นปีที่ 2

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” และ “เชิญชวนร่วมเทศกาลข้าวใหม่” ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.

“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” ปีที่ 2 นี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายข้าวให้แก่ชาวนาไทยบรรเทาความเดือดร้อนในการระบายผลผลิต ช่วยให้ชาวนาได้เรียนรู้ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้าว อีกทั้งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวคุณภาพดี ราคาถูก จากชาวนาโดยตรง ซึ่งจะมีสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 768 แห่ง ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2561 และ ปตท. กำหนดจัดจำหน่ายข้าว ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต 3 ช่วง คือระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2560 ระหว่างวันที่ 22-26 ม.ค. 2561 และระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ. 2561 สำหรับเกษตรกรที่สนใจพื้นที่จำหน่ายข้าวในสถานีบริการ ปตท. ในพื้นที่ใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ PTT Contact Center โทร.1365 ตลอด 24 ชั่วโมง

“นอกจากการดูแลเกษตรกรชาวนาไทยในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการหาช่องทางการจำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ และการบริหารจัดการข้าวผ่าน โครงการ “รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” แล้ว ปตท. ยังคำนึงถึงวิถีวัฒนธรรมของชาวนาไทยด้วยการรณรงค์ผ่าน “เทศกาลข้าวใหม่” ซึ่ง ปตท. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นข้าวพรีเมียม และรื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่ของคนไทย เพื่อให้ระลึกถึงวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณ อีกทั้งข้าวใหม่ จะมีความนุ่ม หอม หวาน อร่อยตามธรรมชาติ มีคุณค่าทาง โภชนาและดีต่อสุขภาพอีกด้วย” นายเทวินทร์ กล่าวในตอนท้าย