ปี’61 คาดเงินเดือนขยับ 5.5% กลุ่มก่อสร้างปรับน้อยสุด 4% ส่วนโบนัสปีนี้อยู่ที่ 1.8-5.5 เดือน

น.ส.พิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลลิส ทาวเวอรส วัทสัน บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลูชั่นส์ชั้นนำระดับโลก เปิดเผยถึงผลสำรวจจากรายงานการวางแผนจัดสรรงบประมาณเงินเดือนในเอเชียแปซิฟิก ว่า มีการคาดการณ์อัตราเงินเดือนในประเทศไทยจะปรับขึ้นที่ 5.5% ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 ที่อัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 5.2% เพราะแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนโครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่เริ่มเห็นผล และการกระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภค

ส่วนการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยช่วงปี 2559-2561 มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการขึ้นเงินเดือนต่ำสุดที่ 4% ในปี 2560 และคาดว่าอัตราการขึ้นเงินเดือนจะยังคงต่ำสุดในกลุ่ม โดยอยู่ที่ 5% ในปี 2561 สำหรับกลุ่มประกันชีวิตมีอัตราการขึ้นเงินเดือนลดลงต่อเนื่องทุกปี แต่คาดว่าจะยังรักษาระดับที่ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 5.5%

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมยามีอัตราการขึ้นเงินเดือนสูงสุดในปี 2561 อยู่ที่ 5.8% และกลุ่มบริหารสินทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ จากที่เคยมีอัตราการขึ้นเงินเดือนสูงสุดในปี 2559 อยู่ที่ 6% ในปี 2560 ลดลงเหลือ 5% และในปี 2561 อยู่ที่ 5.2%

“การปรับอัตราเงินเดือนในประเทศไทยยังอยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับตลาดสำคัญอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยอินเดียปรับขึ้น 10% ศรีลังกา 8.6% และอินโดนีเซีย 8.5% จะมีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่ญี่ปุ่น 2.3% จะมีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มน้อยที่สุด ซึ่งรายงานการวางแผนจัดสรรงบประมาณเงินเดือนในเอเชียแปซิฟิกของวิลลิสทาวเวอร์สวัทสันนี้ได้ดำเนินการครอบคลุมบริษัทกว่า 4,000 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงบริษัทในประเทศไทย 132 แห่ง”

นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจประจำปีเกี่ยวกับค่าตอบแทนรวมของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 พบว่า อัตราการลาออกของพนักงานโดยรวมในประเทศไทยอยู่ที่ 12% ในปี 2560 ซึ่งเท่ากับปีก่อนหน้า โดยต่ำกว่าอัตราการลาออกของพนักงานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 15% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการลาออกของพนักงานสูงสุด ได้แก่ กลุ่มผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 18% และกลุ่มประกันชีวิต 16% ส่วนกลุ่มไฮเทค 11% และกลุ่มบริหารสินทรัพย์ 10% มีอัตราการลาออกของพนักงานต่ำที่สุด

สำหรับโบนัสในปี 2560 แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยอยู่ที่ 1.8 เดือนถึง 5.5 เดือนของเงินเดือนพื้นฐาน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการสำรวจครั้งที่แล้วตั้งแต่ 1.8 เดือนถึง 3 เดือน ซึ่งกลุ่มผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มประกันภัยจ่ายโบนัสต่ำสุดที่ 1.8 เดือน ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ที่ 2.4 เดือน ส่วนกลุ่มบริหารสินทรัพย์มีการจ่ายโบนัสสูงที่สุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5 เดือน