ผู้เข้าชมพระเมรุมาศเกือบ 2 ล้านคน ปลัด วธ.ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดูแลผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ช่วงวันหยุด

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จิตอาสาจากทุกหน่วยงานที่มาอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัด วธ., นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัด วธ.และข้าราชการต้อนรับ ซึ่งนายกฤษศญพงษ์ได้ให้กำลังใจ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน จิตอาสา ตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ พร้อมดูแลผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้อย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผู้สูงอายุ คนพิการ ทยอยเดินทางมารอเข้าชมนิทรรศการฯ จำนวนมากตั้งแต่เวลา 04.00 น.และเปิดเข้าชมรอบแรกตั้งแต่เวลา 06.00 น.สำหรับผู้เข้าร่วมชมทาง วธ.ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพ ขณะนี้มียอดรวมผู้เช้าชมตั้งแต่วันที่ 2-24 พฤศจิกายน รวมทั้งสิ้น 1,846,717 คน โดยในช่วงค่ำทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จะมีการแสดงโขน ชุดพระรามข้ามสมุทร ยกรบ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากกรมศิลปากรด้วย