ราชบุรีเกี่ยวข้าวรอบพระเมรุมาศจำลอง พร้อมมอบให้เกษตรกร นำขยายพันธุ์เป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้นำมาปลูกประดับตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี ในงานถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสา เก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ซึ่งได้รับพิจารณาเป็นสายพันธุ์ข้าวดีเด่น จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีคุณสมบัติให้ผลผลิตสูงคุณภาพดี ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ต้านทานโรค มีอายุการเก็บเกี่ยว 120 วันเกษตรกรจึงนิยมปลูกอย่างแพร่หลาย

ทั้งนี้ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จได้มอบให้เกษตรกร ผ่านประธานศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 10 แห่ง เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว