ติวฟรี!!29พ.ย.สร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ พณ.เล็งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมฯเร่งดำเนินการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย การลดค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้สามารถสร้างรายได้และดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการแห่งรัฐ กรมฯจึงจัดโครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ เพื่อผู้มีรายได้น้อย” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน เพียงวันเดียว ที่ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยการสัมมนานี้จะเป็นการช่วยพัฒนาผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถประกอบอาชีพหรือมีกิจการที่มั่นคงเป็นของตนเองเพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพยั่งยืน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลได้

การสัมมนา ประกอบด้วย การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแฟรนไชส์ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายง่ายๆ อย่างไรให้มีกำไรยั่งยืน และหลักการเลือกซื้อแฟรนไชส์ โดยคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก มีคุณภาพ และเป็นธุรกิจภายใต้การส่งเสริมพัฒนาของกรมฯ ร่วมออกบูทแสดงธุรกิจด้วย เช่น ก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆ ลูกชิ้นทอด ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ซาลาเปา กาแฟโบราณ เป็นต้น พร้อมจัดเจรจาพูดคุยเพื่อลงทุนในแฟรนไชส์ หากติดขัดเรื่องเงินลงทุน กรมฯได้เชิญธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มาพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้สนใจและผู้มีรายได้น้อยที่จะลงทุนในระบบ แฟรนไชส์ด้วย

ทั้งนี้ การนำโมเดลธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์มาเป็นตัวช่วยสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีทางลัดที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ด้วยตนเอง ย่นระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นการลดความเสี่ยงของผู้ลงทุนหรือผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน โดยมีเจ้าของแฟรนไชส์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน สร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5953, 0 2547 5955 อีเมล์ [email protected] สมัครได้ถึง 27 พฤศจิกายนนี้