แม่น้ำเพชรวิกฤต!! มวลน้ำขนาดใหญ่จ่อเข้าท่วมเย็นนี้ เตือนปชช.เฝ้าระวัง-ยกของขึ้นที่สูง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 พ.ย. นายไพรฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย.นี้ ปริมาณน้ำฝนรวม 223 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำหลากไหลลงสู่ลำห้วยแม่ประจันจำนวนมาก โดยเมื่อเวลา 03.00 น.ที่ผ่านมา วัดน้ำจากสถานี บี.6 เอ บ้านสระยายนนท์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปริมาณน้ำอยู่ที่ 436 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ปริมาณน้ำที่ผ่านเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชร ขณะนี้เปิดระบายน้ำเป็น 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อ.บ้านลาด บางส่วน อ.เมือง และอ.บ้านแหลม โดยคาดว่าจะทำให้สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีในเวลา 17.00 น. ตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจนถึงปลายแม่น้ำเพชร โดยมีความสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร

นายไพรฑูรย์ กล่าวต่อว่า จ.เพชรบุรี ร่วมกับชลประทานและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังในพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในลุ่มน้ำเพชรบุรี โดยเราพยายามผันน้ำสู่ระบบชลประทานอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากว่าคลองส่งน้ำ 4 สาย ของระบบชลประทาน สามารถรับน้ำได้เพียง 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผันเข้าสู่เมืองในครั้งนี้ ขอเตือนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจนถึงปลายแม่น้ำเพชร ยกของขึ้นที่สูง 1 เมตร และเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด