เจ้าของบ่อปลาสลิดร้องจ๊าก! ราคาดิ่งเหลือโลละ 60 บาท เหตุฝนตกแปรรูปไม่ทัน-ผลผลิตล้น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาปลาสลิตตกต่ำลดเหลือ 60 บาท/กิโลกรัม (กก.) หรือลดลง 25% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขายได้ปกติประมาณ 80 บาท/กก. สถานการณ์ราคาปลาสลิดที่ลดลง เกิดจากผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม เลี้ยงปลาสลิด 1 ไร่จะได้ผลผลิตประมาณ 500-800 กก. แต่ขณะนี้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 กก. ประกอบกับเมื่อผลผลิตสูงขึ้น ผู้รับซื้อปลาสลิดก็กดราคา เพราะผลผลิตมีจำนวนมากเกินความต้องการ

ดังนั้นเมื่อผลผลิตเพิ่ม ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ลดลง จึงขอให้สหกรณ์เข้ามารับซื้อปลาจากเกษตรกรก่อนโดยให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ประมาณ 20 ล้านบาทให้กับสหกรณ์ที่รับซื้อ โดยคิดดอกเบี้ย 1% โดยหลังจากมีการปล่อยกู้ให้สหกรณ์รับซื้อปลาจากเกษตรกรจำนวน 2 ราย ประมาณ 75 ตัน คิดเป็นมูลค่า 6 ล้านบาท และได้นำมาแปรรูปต่อ ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องแรงงาน และได้จัดหาตลาดรับซื้อเพื่อกระจายสินค้า รวมทั้งจัดหารถขนส่ง จำนวน 2 คัน เพื่อขนส่งปลาสลิดจากสหกรณ์ไปยังตลาดต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ย. 2560 กสส. เข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ พบว่ามีผู้รับซื้อปลาเพิ่มขึ้น 5 ราย ประมาณ 640 ตัน จึงคาดว่าสถานการณ์ปลาสลิดล้นตลาดจะเริ่มคลี่คลายลงได้

“ปัญหาปลาสลิดตกต่ำรอบนี้เกิดจากผลผลิตมากเกินปกติ และปัญหาใหญ่คือขั้นตอนการแปรรูปมีปัญหา เพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนทำให้ไม่มีที่ตากปลา หรือแปรรูปไม่ได้”

นายสมชาย กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งกรมประมงไปศึกษาในเรื่องเส้นทางของปลาสลิด สำหรับเรื่องแปลงใหญ่ กรมประมงต้องร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ทั้งหมด โดยการรวมกลุ่มไม่จำเป็นต้องมีบ่อติดกัน ขอเพียงแค่ให้รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ ให้มีการเชื่อมโยงเรื่องตลาด การเพิ่มผลผลิต วิธีการผลิตที่ได้คุณภาพ การบริหารจัดการการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากอยู่ในสหกรณ์อยู่แล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หากอยู่นอกสหกรณ์กรมประมงจะเป็นผู้รับผิดชอบ

สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรต้องการให้มีการจัดทำเส้นทางของปลาสลิดจากแหล่งผลิตไปยังตลาดต่างๆ เพื่อเวลาเกิดปัญหา จะได้ทราบว่าปัญหาเกิดจากจุดไหนและจะสามารถหาตลาดมารองรับปลาสลิดเพิ่มได้สำหรับในปีนี้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดเข้าโครงการแปลงใหญ่จำนวน 67 ราย ซึ่งการวางแผนการผลิตอาจเกิดปัญหาได้ จึงอยากให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดเข้าโครงการแปลงใหญ่ทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลี้ยงปลาโดยเฉพาะอาหารปลาที่เกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อจากสหกรณ์การเกษตร