“พระเทพฯ” พระราชทานน้ำสังข์พระอาจารย์อายุครบ 100 ทรงถามพระอาจารย์ ‘จำได้ไหม’

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2560 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อครูดนตรีไทยและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูดนตรีที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งให้สมาชิกของชมรมฯ ทั้งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันได้พบปะ และร่วมกิจกรรมดนตรีไทย เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมีอาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ เป็นผู้ทำพิธีไหว้ครู

ในการนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรีไทยและทรงคล้องพวงมาลัยที่ตะโพน ทรงปักธูปหางที่เครื่องสังเวย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาครู

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในบทเพลง “โหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์” ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ ประวัติครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ และครูชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการบรรเลงเพลงเชิดชูเกียรติ โดยนิสิตเก่าของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูคารวะและเทิดพระคุณของครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ เนื่องในโอกาสอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานน้ำสังข์เนื่องในโอกาสอายุครบ 100 ปี โดยถือเป็นครูผู้สืบทอดและอนุรักษ์เพลงไทยตามแบบแผนของโบราณาจารย์ และเป็นผู้วางรากฐานวิธีการสอนและหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูสมพงษ์ ภู่สร ครูชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานน้ำสังข์เนื่องในโอกาสอายุครบ 72 ปี

เพจเฟซบุ๊ก เรารักสมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้นำเสนอเรื่องราวประทับใจดังกล่าว ระบุว่า

“ถามว่าจำได้ไหม​ ก็ไม่ได้บอกว่าอะไร​ แต่อาจารย์ก็ยิ้มให้”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ​ สยาม​บรมราช​กุมารี​ มีพระราชดำรัสถึงพระอาจารย์เบ็ญจรงค์​ ธนโกเศศ​ ศิลปินแห่งชาติ​และพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนซอด้วง​ เมื่อครั้งทรงสมัครเป็นสมาชิก​ชมรม​ดนตรีไทย​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ และพระราชทานน้ำสังข์​แก่พระอาจารย์เบ็ญจรงค์​ซึ่งอายุครบ​ 100 ปี​ ในพิธีไหว้​ครู​ดนตรีไทย​ ชมรมดนตรีไทย​ สโมสรนิสิตจุฬา​ลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ ปี 2560

ตัวเล่นไฟล์วิดีโอ

00:00
04:49

 

ขอบคุณภาพและที่มา ชินดนัย มีชัย และ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn