รฟม. ปัดไม่รู้ถอดเก้าอี้ใน MRT แก้ปัญหาผู้โดยสารล้น เรียก บีอีเอ็ม เข้าแจงด่วน!

หลังจากมีการเผยแพร่ภาพการถอดเก้าอี้ผู้โดยสารในรถไฟฟ้าสายมีน้ำเงินออก เพื่อให้มีพื้นที่ภายในรถโดยสารเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถบรรจุผู้โดยสารให้มากขึ้น ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ตามมานั้น

ล่าสุด นายฤทธิกา สุภารัตน์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงกรณีที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม ได้ทำการถอดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารแถวกลางภายในรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล ออกเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้มากขึ้น ซึ่งได้เริ่มทดลองให้บริการขบวนแรก ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560ว่า ปัจจุบันบีอีเอ็มเป็นผู้ได้รับสัมปทานบริหารการเดินรถรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ของรฟม. ซึ่งตามหลักการบริหารงาน หากบีอีเอ็มจะดำเนินการอะไรที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการจะต้องหารือหรือแจ้งให้ รฟม. รับทราบเป็นทางการก่อน แต่กรณีนี้ บีอีเอ็มไม่ได้มีการหารือ หรือแจ้งให้ รฟม.รับทราบเลย ดังนั้น รฟม.ได้ประสานเชิญตัวแทนบีอีเอ็มเข้ามาหารือ เพื่อให้ชี้แจงถึงการดำเนินการดังกล่าวว่าที่มาอย่างไร

“ปกติถ้าบีอีเอ็มจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวรถต้องแจ้ง รฟม.ก่อนในฐานะที่เราเป็นเจ้าของโครงการรถไฟฟ้า แต่กรณีนี้ไม่ได้แจ้งเลย ดังนั้นภายในสัปดาห์นี้เราจะเชิญตัวแทนบีอีเอ็มที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดคุยสอบถามดูว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อทำความเข้าใจร่วม”นายฤทธิกา กล่าว

นายฤทธิกา กล่าวว่า เท่าที่ได้รับรายงานทราบว่าบีอีเอ็มมีการถอดเบาะที่นั่งออก เพื่อแก้ปัญหาขบวนรถไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งในหลายๆ ประเทศก็ใช้วิธีนี้แก้ปัญหา อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น แต่การจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการอะไรที่กระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัทควรจะต้องมีการทำประชาสัมพันธ์ หรือทำการทดลองและประเมินผลก่อนที่จะดำเนินการจริง เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจ และไม่เข้าใจผิด กรณีนี้มองว่าบีอีเอ็มมีการทำประชาสัมพันธ์น้อยไป ทำให้บางชาชนบางส่วนไม่เข้าใจอย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวขณะนี้ได้เร่งรัดให้ บีอีเอ็มเร่งจัดหาขบวนรถมาให้บริการเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์