ปิดฉาก 49 ปี ขวัญเรือน! ร่อนจม.สู้สภาวะเศรษฐกิจไม่ไหว พิมพ์เล่มสุดท้าย ธ.ค.นี้

หลังจากมีกระแสปิดนิตยสารขวัญเรือนมาสักระยะหนึ่ง ก่อนที่ผู้บริหารจะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว และยังคงจัดจำหน่ายเรื่อยมา ล่าสุด นิตยสารขวัญเรือน ได้ส่งจดหมายให้กับเหล่าสมาชิกหนังสือว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคไปตามยุคสมัย และสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้กระทบต่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างยิ่ง นิตยสารได้ต่อสู้จนถึงที่สุดกับการเปลี่ยนปลงมาตลอด จึงขอยุติการจัดทำนิตยสารขวัญเรือน โดยจะจัดทำฉบับที่ 1102 ฉบับเดือนธันวาคมเป็นเล่มสุดท้าย และจะมีจดหมายแจ้งถึงรูปแบบการคืนเงินให้ทราบ

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 49 ปี นิตยสารขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ตามอ่านมาตลอด ทั้งนี้ สำหรับคอลัมน์ต่างๆ จะประสานนักเขียนเพื่อให้ทราบว่าสามารถติดตามได้ที่ช่องทางใด ในฉบับเดือนหน้า

ขอบคุณภาพจาก Kwanruen Magazine