ก.ล.ต. ห่วงคนเกษียณมีเงินออมไม่พอใช่ ชี้ต้องมีอย่างน้อย 3 ล้าน เดินหน้าให้ความรู้นายจ้าง-ลูกจ้าง

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.อยู่ระหว่างจะทำแผนการดำเนินงานในปี 2561 เพื่อเดินหน้าส่งเสริมให้ความรู้กับนายจ้างบริษัทเอกชนและลูกจ้าง ให้เห็นความจำเป็นในการเพิ่มสัดส่วนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแนะแนวให้มีการลงทุนให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมคนวัยทำงานให้เตรียมพร้อมเรื่องเงินออมให้เพียงพอและออมให้เป็น เพื่อรองรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณ เนื่องจากปัจจุบันประชากรสูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มมากขึ้นและกำลังก้าวสู้สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2569 ซึ่งจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมด

ในขณะที่ล่าสุด ณ เดือนมิ.ย. 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ (PVD) มีจำนวนทั้งสิ้น 397 กอง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวน 1.01 ล้านล้านบาท โดยมีสมาชิก PVD ราว 3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.1% และนายจ้างที่มี PVD จำนวน 17,093 ราย เพิ่มขึ้น 4.2% จากสิ้นปี 2559 โดยที่จำนวนสมาชิก PVD 3 ล้านรายดังกล่าวคิดเป็นเพียง 20% ของคนทำงานในภาคเอกชนทั้งหมดซึ่งยังน้อยอยู่มาก

และจากงานวิจัยระบุว่า จำนวนเงินที่จะเพียงพอเพื่อรองรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณ 20 ปีได้ จะต้องมีอย่างน้อย 3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าในช่วงวัยทำงาน ต้องมีเงินสะสมต่อเดือนประมาณ 10,000 บาท แต่ทั้งนี้พบว่า 50% ของจำนวน PVD 3 ล้านคนดังกล่าว จะมีเงินไม่ถึง 1 ล้านบาท ในวัยเกษียณ ส่วนหนึ่งเพราะมีเงินสมทบกองทุน PVD ในแต่ละเดือนไม่ถึง 30% โดยเฉลี่ยใส่เพียง 3% เมื่อรวมกับนายจ้างเป็น 6% ถือว่าต่ำมาก และที่สำคัญเลือกลงทุนไม่เป็น เนื่องจากพบว่ามีเพียงแค่ 15-16% ของเงิน PVD ที่มีการลงทุนในหุ้นซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดี ในขณะที่ 85% ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า

อย่างไรก็ดีล่า สุดก.ล.ต. จัดโปรแกรมแนะแนวการลงทุนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ โปรแกรม Suitability Test ช่วยวางแผนจัดสรรการลงทุน โปรแกรม Retirement t-Checkup สำหรับประเมินจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้หลังเกษียณ รวมถึงให้ทดลองใช้และดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น Start to Invest เครื่องมือที่ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับเป้าหมายของ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนรู้จักทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย และเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนประเภทต่างๆ ผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งยังมีคลิปความรู้การเงินการลงทุนที่นำเสนอให้เข้าใจง่ายอีกด้วย

“ล่าสุด ก.ล.ต.ยังได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่ไปร่วมงาน เซ็ท อิน เดอะ ซิตี้ ที่ บูธ ก.ล.ต. ในคอนเซ็ปต์พร้อมเช็คความฟิต คิดก่อนลงทุนในงาน ตั้งแต่วันนี้-19 พ.ย.นี้ ที่รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งภายในบูธมีเจ้าหน้าที่สำหรับให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามตลอดงาน เนื่องจากการไม่ลงทุนในวันนี้ ถือเป็นความเสี่ยง เพราะจะมีเงินไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุ”นายรพี กล่าว